maandag 18 april 2022

Energieboer VATTENFALL en zijn "7 Servicebeloftes"


 Op de site van Vattenfall wordt pontificaal beweerd dat ze "natuurlijk ook gewoon goede service" bieden en voor hun "klanten graag iets extra's". In hun "7 servicebeloftes" worden al hun inderdaad prachtig klinkende beloften nader uitgewerkt. De eerste luidt "Elk jaar voordeel voor klanten die blijven".

Een kennis van me, die het twijfelachtige genoegen heeft energie van Vattenfall af te nemen, kreeg vandaag een mail met de volgende inhoud:  

 

Dat is dus wat Vattenfall kennelijk verstaat onder goede service: ter compensatie van de gestegen energie-prijzen verlaagt de Roverheid de BTW op energie met 12%. Vattenfall krijgt dat geld en verrekent dat "automatisch op de jaarafrekening". Dat betekent dus dat de gewone energie-afnemers pas bij hun volgende jaarafrekening (bij mijn kennis is dat in april 2023!) de BTW-compensatie zullen ontvangen. Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat Vattenfall intussen lekker rente int op het geld dat voor de consumenten bestemd is - en uiteraard zal die rentewinst niet aan de consumenten worden uitbetaald!

Overigens zijn in dit verband door Pieter Omtzigt op 15 maart al vragen gesteld aan de minister (D666) voor Klimaat en Energie, waarop deze pas op 4 april antwoordde. Zie hier de reactie van de minister, met daarna de vragen van Pieter Omtzigt en (daarin verwerkt) de -niet even duidelijke antwoorden van de minister.

Bij Vattenfall moeten deze vragen en antwoorden al bekend zijn geweest vóór hun kennisgeving van vandaag (zie boven) over de BTW-verlaging. En dat ofschoon het volgens de minister juist de bedoeling was dat "de aangekondigde maatregelen zo snel mogelijk bij de huishoudens terecht komen om de stijging van de energierekening te dempen".

de btw verlaging autom

Geen opmerkingen: