zondag 10 april 2022

In hoeverre is de NAVO te vertrouwen?

Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO (de vanuit Washington bediende spreekpop, want het militair opperbevel van de NAVO zetelt altijd in het Pentagon in Washington) van de NAVO, heeft te kennen gegeven dat de NAVO fundamenteel getransformeerd moet worden, op grond van wat we nu zien, [...] "een nieuwe realiteit, een nieuwe norm voor de Europese veiligheid” (zie de NRC van vandaag).

Wat betekent dat nu, een "nieuwe realiteit"? We mogen nooit vergeten dat de NAVO, die in werkelijkheid het Vreemdelingenlegioen van de VS is, daarbij steeds uitgaat van de visie van Washington.
Dat was zo op 11 sepember 2001, waarbij in de VS -en ook in Nederland en elders- gejammerd werd dat de 'wereld nooit meer hetzelfde zou zijn', terwijl dat soort uitdrukkingen nooit gebruikt werd na bijv. de door de CIA georganiseerde staatsgreep in Chili op 11 september 1973, ofschoon daar uiteindelijk veel meer mensen vermoord werden dan de "zowat 2.000 mensen" die in New York bij en later tengevolge van de aanslagen gedood werden (zie VRT van 8 mei 2021). Hoeveel mensen werden in Vietnam, Afghanistan, Irak, Lybië en bij alle andere koloniale terroristische oorlogen van de VS vermoord? Moeten we de oorlogsmisdaden van de VS nu maar ineens vergeten omdat Putin' blijkt even oorlogszuchtig te zijn als de politiek van de VS?

En vergeten we daarbij niet dat de VS al ruim 2 eeuwen bezig zijn met koloniale oorlogen. Of waarom denk je anders dat de zuidelijke staten van de VS Spaanse namen hebben (Nevada, Colorado, Arizona, Texas, Florida, California), of een Franse naam (la Louisiane [Louisiana]), net als talloze steden (El Paso, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas). Dit waren Spaanse (en een Franse) koloniën, die door de VS "bevrijd" werden, dus geannexeerd.

De achtereenvolgende Verenigdestaatse régimes spreken wel heel laatdunkend over landen met koloniën - als Nederland geen afstand had gedaan van Indonesië, was de Marshall-hulp aan Nederland voorbij gegaan (zie de Volkskrant van 28 mei 1997), maar als ze zich gehouden hadden aan de bijbelse opmerking "hij die zonder zonden is, hij werpe de eerste steen", dan hadden er nu geen Verenigde Staten bestaan, en was dat grondgebied misschien nog steeds bewoond door Indiaanse stammen!

En laten we niet vergeten dat president Biden in zijn uitspraken vóór en tijdens de Russische inval in Oekraïne ook bepaald provocerend was, net zoals de uitbreiding na de val van 'de Muur' van de NAVO tot in buurlanden van Rusland, ondanks eerdere toezeggingen dat niet te doen.
En ook de leveringen van wapentuig aan Oekraïne van de NAVO en diverse Europese landen impliceert een actieve bemoeienis met de oorlogshandelingen, waardoor Putin' in een aanval van woede ook eerder geneigd zou kunnen zijn om zijn doelen uit te breiden, naar West-Europa - niet naar de VS, want die hebben allerlei anti-raketwapens om zichzelf te beschermen, waardoor ze zich altijd gevrijwaard hebben van oorlogshandelingen op hun eigen grondgebied.

Geen opmerkingen: