donderdag 14 augustus 2008

Hoeveel rechten hebben we nog?

O.a. de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van een aantal EU-lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Portugal, Slovenië, Tsjechie en Zweden), de zogenaamde Future Group [en wat een fraaie toekomst zal dát worden] hebben een rapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat zij vinden dat de Europese Unie nog een aantal nieuwe opties nodig heeft om de Europese bevolking te bespioneren (zoals video-bewaking, onbemande vliegtuigen) om het terrorisme, de georganiseerde misdaad, en legale en illegale immigratie onder controle te houden. [Het valt me nog mee dat er niet gesproken wordt van kinderporno, dat doet het immers altijd wel goed... - Dwarslezer]

Het rapport beweert dat het terrorisme alleen efficiënt bestreden kan worden in nauwe samenwerking met Washington: "De EU moet een beslissing nemen met betrekking tot het politieke doel om een Euro-Atlantische samenwerkingszone met de Verenigde Staten te creëren op het gebied van vrijheid, veiligheid en justitie*." Volgens het rapport kunnen maatregelen tegen het terorisme alleen effect sorteren wanneer een "maximale informatiestroom tussen lidstaten [van de EU] gewaarborgd is". (The Guardian van 7 augustus 2008).

* "Justice" in de Engelse tekst, dus het ZOU ook "rechtvaardigheid" kunnen betekenen, maar dat kan ik me in deze context niet voorstellen.

En zo zie je maar weer dat de EU (en/of een groot deel van de EU-regeringen) ofwel vreselijk dom is (zijn), dan wel -en ik vrees dat dat het geval is- er zélf belang bij heeft (hebben) dat de burgers van de EU al hun vrijheden kwijtraken, ongetwijfeld om zo het neoliberalisme zonder verzet te kunnen doordrukken.
Immers, de beste en meest doeltreffende manier voor de EU om het terrorisme te bestrijden is alle banden met het schurkenrégime van de VS te verbreken. Hoe je het ook draait of keert, nagenoeg alle vormen van terrorisme worden ofwel gesteund door de VS, ofwel zijn een directe reactie op het Verenigdestaatse staatsterrorisme, en mogen in feite vaak niet eens als terrorisme beschouwd worden, maar moeten als wettige zelfverdediging worden gezien.

Geen opmerkingen: