maandag 18 augustus 2008

Red de AWBZ

Overgenomen uit de nieuwsbrief van de afdeling Alkmaar van de SP:


De AWBZ is één van de verworvenheden van de beschaving. Een moderne sociale maatschappij kan niet zonder zorg voor hen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. De AWBZ is een solidaire volksverzekering voor zorg die we allemaal nodig kunnen hebben.

De geplande bezuiniging van 800 miljoen op de AWBZ dupeert hen die langdurig op zorg en hulp zijn aangewezen. Nadat de huishoudelijke thuiszorg al over de schutting is gegooid naar de gemeenten, gaat nu ook het mes in ondersteuning en begeleiding van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en en ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen.

De SP wil zorg en hulp voor mensen die dat nodig hebben behouden, en zal vol de strijd aan gaan met dit kabinet. Teken de petitie: http://www.sp.nl/zorg/

Geen opmerkingen: