donderdag 5 februari 2009

Niets nieuws onder de Vaticaanse zon!

Toen de conservatieve paus Ratzinger [in Spanje hoorde ik iemand hem Nazinger noemen] onlangs (de eveneens conservatieve) bisschop Williamson de-excommuniceerde, ontstond er heel wat opschudding in katholieke en andere kringen. Willamson ontkent namelijk de Holocaust en is van mening dat er geen zes miljoen joden vermoord werden door de nazi's, maar slechts 200.000 à 300.000. Ook ontkent hij dat er in de concentratiekampen gaskamers stonden. (Spits, 23 januari 2009)

De Nederlandse bisschoppen staan echter pal achter de paus... (de Volkskrant, 3 februari 2009). Zijn er toch nog een paar (oude) mensen in Nederland die hem niet laten vallen.

Volgens de Vaticaanse woordvoerder Lombardi was de paus vermoedelijk niet goed geïnformeerd en zou hij alleen maar begrepen hebben dat Williamson geëxcommuniceerd was omdat hij niet op de juiste wijze bisschop gewijd was. (de Volkskrant, 3 februari 2009)

Zeer vreemd vind ik het overigens dat iedereen zo verbaasd is over de laatste strapatsen van paus Rat. Hij heeft, in de paar jaar dat hij aan de katholieke touwtjes probeert te trekken, al diverse malen kwalijke opmerkingen gemaakt over de islam, over protestantse kerken die volgens hem geen kerken zijn en over homo's; en kwalijke beslissingen genomen, zoals het herinvoeren van de Latijnse mis.

En ook het Vaticaan als zodanig heeft de laatste duizend jaar geen blijk gegeven van bijzonder veel respect voor mensen. De kruistochten en de inquisitie (waarover de heer Ratzinger de leiding had totdat hij tot paus gekozen werd) zullen bekend zijn. Minder bekend is wellicht de uiterst kwalijke rol die paus Pius XII in de Tweede Wereldoorlog speelde door zich met betrekking tot de jodenvervolging op de vlakte te houden (uit angst dat Hitler de katholieken in de door de nazi's bezette gebieden zou gaan vervolgen).

Diezelfde Pius XII heeft na de Tweede Wereldoorlog een zeer belangrijke rol gespeeld bij het wegsluizen via allerlei katholieke instanties
van nazi-oorlogsmisdadigers naar Amerika, met name naar Argentinië. (Frank Garbely, Evitas Geheimnis. Die Nazis, die Schweiz und Perons Argentinien, Rotpunktverlag, Zürich, 2003)

Geen opmerkingen: