dinsdag 24 februari 2009

Straks 'voor onze veiligheid' valium in het drinkwater?

Wie nog niet gemerkt had dat iedereen (en niet alleen in Nederland, maar in de hele EU; en trouwens ook daarbuiten, denk maar aan de Patriot Act van de Bush-bende) steeds meer gecontroleerd wordt door de régimes die in onze landen aan de touwjes menen te mogen trekken, kan beter maar terug gaan naar de kleuterschool.

Het enige wat misschien nog niet iedereen duidelijk is, is hoe veelomvattend die controle intussen al geworden is - en hoeveel verder het nog kán komen. Voor wie nog een kort overzicht wil, verwijs ik naar mijn artikel Wanneer verdwijnt onze laatste privacy? van 9 november 2008.

Vandaag wil ik het alleen hebben over de meest recente dreiging, en die komt van de Europese politieclub Eurojust [gewoon een ordinaire Europese tegenhanger van de Verenigdestaatse spionagedienst FBI]. Die wil namelijk onderzoeken of de VoiP-dienst Skype afgetapt kan worden, omdat er kennelijk steeds meer criminelen gebruik van maken. Het aftappen van die dienst is, volgens de woordvoerder van Eurojust, simpelweg "de prijs die we betalen voor onze veiligheid." (Webwereld van 20 februari 2009)

Ik wil kostverdomze geen veiligheid die gegarandeerd moet worden door iedereen te bespioneren. Ik wil bijvoorbeeld veiligheid die het dronken automobilisten onmogelijk maakt een auto te starten, die het onmogelijk maakt dat een sadist met 100 km door een dorpje scheurt; die het onmogelijk maakt dat aandeelhouders kunnen rotzooien met 'hun' bedrijven, waardoor een groot deel van de bevolking het risico loopt werkloos te worden en tot bittere armoede te vervallen; een veiligheid die het mogelijk maakt dat zieken behandeld en -zo mogelijk- genezen worden, waardoor hulpbehoevenden niet op een wachtlijst hoeven te komen; en ik wil politici die ons niet verkopen voor hun eigen geheime agenda, door bijv. aan misdadige oorlogen deel te nemen, door ons een Europese 'grondwet' op te dringen, door hun beloften keer op keer te verbreken. Dát is de veiligheid die ik wil, en daarvoor is geen misselijk gesnuffel nodig!!!

Het is trouwens opvallend dat het gesnuffel deze keer niet wordt verkocht in het kader van de "strijd tegen het terrorisme". Heeft de neoliberale internationale misschien begrepen dat wij inzien dat er wel een hoop geluld wordt over terrorisme en verijdelde aanslagen, maar dat de voor die 'verijdelde aanslagen' gearresteerde mensen allemaal na korte tijd, zonder enige vorm van proces, weer gewoon vrijgelaten worden - en niet alleen in de Verenigdestaatse concentratiekampen van Guantánamo.

Overigens heb ik me al vaak afgevraagd waarom de EU niet gewoon valium aan het drinkwater (en aan frisdranken) toe laat voegen. Wat ze nu immers uitsluitend willen is dat we ons als makke lammeren bang laten maken om ons nog gemakkelijker te kunnen laten misbruiken. Met dat valium wordt iedereen automatisch een zombie en zo kan er een hoop geld uitgespaard worden op het gespioneer en op het zogenaamd bestrijden van het terrorisme en bestaat er geen criminaliteit meer...

Zie bijvoorbeeld al hoe gemakkelijk we nu al accepteren dat de Balkenbende niet verhindert dat bankdirecteuren ongehinderd doorgaan met hun zakken vullen, dat miljarden van de door ons opgebrachte belastinggelden met een levensgroot gemak in de bodemloze put van het failliete kapitalisme gestort worden. Denk aan hoe de Nederlandse bevolking er kennelijk geen moeite mee heeft dat de leden van het 'koninklijk' huis gewoon doorgaan met het exhibitionistisch verspillen van de op onze salarissen ingehouden belastingcenten in Mozambique en Bariloche, het Argentijnse toevluchtsoord van Duitse nazi's na de Tweede Wereldoorlog.

En niet alleen dat slikken we, maar ook staan we toe tot een steeds verder uitgeklede werkloosheidsuitkering veroordeeld worden, wanneer we door het misdadige optreden van aandeelhouders en andere witteboord-criminelen werkloos geworden zijn (en laten we niet de medeplichtigheid van de régimes van dienst vergeten!); de vakbonden laten -vrees ik- zich weer een loonstop aanpraten door de zogenaamd-christelijke minister van sociale zaken Donner (zie NRC van vandaag), en de kiezers gaan intussen gewoon weer lekker voor de TV zitten voor de zoveelste soap of voor het zoveelste Olympische, tennis- of voetbalcircus.

Het is me intussen al wel duidelijk geworden waarom er geen valium in ons drinken zal komen. Dan krijgen namelijk de hoofdschuldigen aan het kapitalistische debacle het ook binnen, en dan kunnen ze natuurlijk niet meer sadistisch genieten van het verdere uitbuiten van hun slachtoffers, de arbeidersklasse...

1 opmerking:

P.uncia zei

Yeah P.uncia heeft weer een big smile en drinkt voor alle zekerheid Spa blauw, groet.