vrijdag 13 mei 2011

Hoe lang is de SP nog als links te beschouwen?

Op 2 mei schreef SP-leider Émile Roemer een column met de titel Bij de dood van Bin Laden, waarin hij aangeeft dat hij hoopt dat deze, samen met de volksopstanden in "de Arabische wereld" een eerste aanzet zal vormen voor een einde van het terrorisme in de wereld. Wij kunnen hieraan (volgens Roemer) bijdragen door "nu wél de goede kant te kiezen door steun te geven aan de protesterende burgers in onder andere Tunesië, Egypte, Libië, Syrië en Yemen", want "zij zijn de echte, waardige strijders voor een menswaardige toekomst. [...] Alleen zo nemen we terroristen als Bin Laden definitief de wind uit de zeilen."

Het is duidelijk dat de SP het spoor steeds meer bijster aan het raken is.

Nadat in de afgelopen jaren het verzet tegen de zogenaamd "oranje" monarchie in Nederland uit het SP-programma verdwenen is - de SP kan voortaan wel leven met een "ceremonieel koningschap", ook al vindt de SP dan "dat elke gezagsdrager in Nederland moet worden gekozen, ook het staatshoofd" (Roland van Raak op 31 augustus 2009) - alsook tegen de NAVO - "wij willen dat de NAVO [...] deel gaat uitmaken van een mondiale veiligheidsarchitectuur. Daarin moeten ook de Verenigde Naties, andere internationale organisaties en belangrijke landen, zoals Rusland, China, India en Australië betrokken worden" (Tiny Kox op 15 juni 2009), wordt nu ineens zelfs vergeten dat het zogenaamde "terrorisme" (een term die in de Tweede Wereldoorlog overigens door de nazi's, naast "terreur", ook gebruikt werd voor het verzet tegen de bezetters; kijk er de gelijkgeschakelde pers uit die tijd maar op na) niet meer is dan gerechtvaardigd verzet tegen het kapitalistische kolonialisme.

Dit zogenaamde "terrorisme" zal dus ook pas verdwijnen, zodra er geen reden meer is om in verzet te komen tegen het Verenigdestaatse neokolonialisme. De VS hebben indertijd Al Q'aida door de CIA laten trainen, in de hoop dat zo de "Russen" uit Afghanistan zouden verdwijnen en zij dan de macht zouden kunnen overnemen. De Taliban hadden geen behoefte aan een nieuwe bezetting (en dat was en is hun souvereine recht) en daarom moest er een reden bedacht worden om Afghanistan aan te vallen en te bezetten (ze vergeten vlug daar in het Pentagon... Vietnam? nooit van gehoord!).

Een terroristische aanval was gauw bedacht (de plannetjes hadden ze in Washington zelf in augustus 1997 al bedacht, bij wijze van trainingsprogramma) en het was een koud kunstje om de omstandigheden aan te passen aan de gewenste valse-vlag-operatie. In hoeverre de Bush-bende zelf verantwoordelijk was voor de aanslagen zal wel nooit duidelijk worden (er was tenslotte veel minder geld beschikbaar voor het onderzoek naar die aanslagen dan voor het onderzoek enkele jaren eerder naar de sigaren van Bill Clinton en Monica Lewinsky), maar het is onmogelijk dat iemand vanuit een grot in Afghanistan in staat is geweest alle Verenigdestaatse beschermingsmechanismen tegelijk uit te schakelen en/of om de tuin te leiden.

Ook heb ik weinig vertrouwen in de protestbeweging in "de Arabische wereld". In Egypte staat het leger bijv. in nauw contact met het Pentagon. Het behoeft dan ook niemand te verbazen dat het "Egyptisch leger blijft martelen", zoals de Metro op 10 mei dit jaar op de voorpagina en op bladzijde 4 meldde.
Alleen in Libië hebben de VS weinig invloed en daarom moet dan ook worden opgetreden tegen de "genocide" van Ghadaffi - die nu vervangen is door de genocide door het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen (de NAVO, slimmer aangepakt dan het Franse Vreemdelingenlegioen want daarvoor worden de kosten in Parijs opgehoest, terwijl de NAVO-kosten betaald worden door de lidstaten - vergeet daarbij ook niet dat de militaire leiding van de NAVO volgens het NAVO-manifest een Pentagon-generaal is; de niet-Pentagon secretaris-generaal is -zoals Jaap de Op-Schepper- niet meer dan een PR-marionet).  Dat de NAVO daarbij gemakshalve een boot vluchtelingen aan zijn lot overlaat en daardoor schuldig is aan de dood van 61 mensen (zie De Morgen van 9 mei dit jaar), is kennelijk niet erg. "Collateral damage", zullen we maar zeggen in modern Nederlands.
De SP was het overigens niet eens met de beslissing van het régime-Wilders om ook Nederlandse militairen deel te laten nemen aan de zoveelste neokoloniale oorlog van de VS.

Waarom hebben trouwens de o-zo-met-de-mensenrechten-begane VS nog nooit ingegrepen tegen de Israëlische genocide tegen de Palestijnen, die intussen al bijna 70 jaar aan de gang is? Nee, Barack "No-Change" Obama vond het zelfs nodig om een resolutie van de Veiligheidsraad tegen de nederzettingen niet te ondertekenen, omdat die toekomstig overleg zou bemoeilijken - hetzelfde argument dat Richard "Tricky Dicky" Nixon in 1969 ook al gebruikte.

Ik heb overigens alle begrip en sympathie voor de Noord-Afrikaanse bevolking, die beter verdient dan de dictatoriale régimes die hun landen uitbuiten - maar hetzelfde geldt voor de bevolking van de EU-landen, die door hun - zogenaamd democratisch gekozen régimes (de dictatuur van de domheid: het volk "kiest" zonder zich werkelijk druk te maken over wat de diverse partijen nastreven) - wordt misbruikt, belogen en verneukt (laat ik het maar net zo cru zeggen als het is).
De werknemers zijn al van "personeel" verworden tot "human resources", en de volgende stap is die naar "resources", Nieuwspraak voor "slaven", die voor een minimale uitkering verplicht worden "vrijwilligerswerk" te doen. "Brave New World" is niet ver weg meer, en de begluurwereld van "1984" is intussen grotendeels  al werkelijkheid geworden.

Om terug te keren naar de Noord-Afrikaanse bevolking: ik gun haar het allerbeste, maar ik vrees dat ze zich zal laten lijmen door een matige verlaging van de prijzen en een beetje meer werkgelegenheid - terwijl er niets gedaan zal worden aan de feitelijke oorzaken van de honger en de armoede: o.a. de speculatie met voedingsmiddelen (lees hierover het artikel Neoliberale wortels van een hernieuwde voedselcrisis op pagina 4 van de socialist van maart dit jaar, en ook de door NRC/Handelsblad in mei 2008 gepubliceerde reeks artikelen over de manier waarop er met voedingsmiddelen gespeculeerd wordt). Zolang als het kapitalistische neokolonialisme niet wordt uitgeschakeld zal er niets wezenlijks veranderen aan de armoede en honger van grote delen van de wereldbevolking - noch aan het legitieme verzet tegen de neokoloniale uitbuiting.

Het wordt tijd dat de SP weer eens terugkeert naar de ideeën uit haar begintijd in plaats van het spoor van de PvdA naar rechts te volgen. En als de SP dat niet inziet, kunnen we alleen maar hopen dat er op heel korte termijn weer een écht linkse partij tot het Nederlandse parlement doordringt. Die partij zou ook dringend werk moeten maken van de scheiding tussen kerk en staat (in een land, waarin iemand koning kan zijn "bij de gratie gods" is daarvan geen sprake) en vooral zich moeten inzetten voor een drastische verbetering van het onderwijs: zonder goed onderwijs, zonder mensen die zélf kunnen nadenken, is democratie niet mogelijk!

Geen opmerkingen: