vrijdag 6 mei 2011

Wordt het geen tijd voor een serieuze benadering?

Vandaag ontving ik een brief (gedateerd april 2011) van AbvaKabo over de ontwikkelingen "in pensioenland" en er werd aangegeven dat "hele en halve waarheden [ons] ongetwijfeld in de afgelopen weken via krant, televisie, of internet bereikt" hebben. De brief is in (als PDF) zijn geheel te lezen via de site van AbvaKabo

De afgelopen weken... dus er wordt duidelijk niet verwezen naar de leugenachtige houding en informatie van... FNV zelf... Zie daarover mijn artikelen Aan welke kant staan de vakbonden eigenlijk? (van 19 juni 2010) en Is dit democratie, fraude, of gewoon misbruik maken van de domheid van het volk? (van 2 juli 2010).

De FNV (en dus AbvaKabo) accepteert nog steeds dat "'De Nederlander' [...] gemiddeld steeds ouder [wordt]" en aanvaardt kennelijk ook blindelings de conclusie van het het door de Balkenbende uitgevoerd onderzoek, waaruit zou blijken dat de AOW binnenkort onbetaalbaar wordt.

Indertijd is dit onderzoek (en de conclusies daarvan) van diverse kanten bekritiseerd, o.a. omdat de (financiële! - Nederland blijft tenslotte een land van penningfutsers) nadelen van de hogere leeftijd van de gepensioneerden breed uitgemeten en overdreven worden, terwijl geen melding wordt gemaakt van de voordelen die deze hogere leeftijd met zich meebrengt (langer en gezonder leven, en dus ook meer consumptie).

Een ander punt, waarbij AbvaKabo FNV (althans in de brief van deze maand) niet stilstaat, is de vraag óf de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders nog wel stijgt... Gezien de drastische en draconische bezuinigingen op o.a. de gezondheidszorg en de ouderenzorg - en van de sociale zekerheid in het algemeen - is het geenszins uitgesloten dat de gemiddelde Nederlander helemaal niet ouder wordt, maar zelfs binnenkort weer jonger sterft. Voordat er dus gesproken kan worden over aanpassingen van allerlei pensioenregelingen en -maatregelen, lijkt het mij dus alleszins redelijk en noodzakelijk om eerst eens te laten onderzoeken (en dan een beetje wetenschappelijker dan de onderzoeken van de Balkenbendes) hoe de huidige vooruitzichten zijn in dit verband.

Geen opmerkingen: