maandag 21 januari 2002

Concentratiekamp van Bush

Door de Amerikanen gevangen genomen Afghanen worden op mensonwaardige wijze opgesloten in een kamp op Cuba in Guantánamo. Volgens Bush & Co. zijn het namelijk geen krijgsgevangenen en dan gelden de conventies van Genève natuurlijk niet.

Heeft de VS-regering ineens last van een besmettelijke soort ziekte van Alzheimer? Bush had toch het terrorisme de oorlog (war) verklaard? Volgens mij zijn mensen die in een oorlog gevangen genomen worden krijgsgevangenen (prisoners of war). En zoiets heeft dan steeds een grote mond over mensenrechten?

Ik veronderstel trouwens dat er nog meer achterzit: in Guantánamo zullen waarschijnlijk de Amerikaanse wetten niet gelden, dus de gevangenen kunnen geen beroep doen op de Amerikaanse rechter...

Geen opmerkingen: