zaterdag 19 januari 2002

Oranje onder!

Waar ik me vreselijk aan erger, is de onmogelijkheid om je ongenoegen uit te spreken over het Circo Máximo, waarbij niet eens de optie bestaat om aan te geven dat je doodziek wordt van AL die media- en financiële verspilling rond dit stelletje (klein)kinderen van foute voorouders, van het verschijnsel monarchie in het algemeen, en van het feit dat bijna een heel volk zo slaafs en kritiekloos is om als een kudde blinde paarden achter een anachronisme aan te hollen. Een anachronisme, dat allerlei kunstgrepen nodig heeft om zich te rechtvaardigen, zoals:
• vrouwelijke afstamming;
• de naam Oranje -terwijl wat hier in Nederland die naam gebruikt eigenlijk afstamt van Nassau-;
• de fictie dat het om een Nederlands koningshuis gaat, terwijl het net zoals de andere dynastieën in Europa (vgl België of het Verenigd Koninkrijk, of de afgeschafte Griekse dynastie) bijna volledig "van Duytschen bloet" is.

Dit is overigens niet te verwonderen in een land waar mensen geen enkel klassebewustzijn meer hebben, waar katholieken het slikken als het "democratische" parlement toestemming moet geven wanneer een prins(es) wil trouwen met een katholiek, terwijl hier de vrijheid van godsdienst in de grondwet verankerd heet te zijn. Kortom, we hebben nog een HEEL lange weg te gaan voordat de Nederlandse democratie écht democratisch is. Nu is het net zoiets als de fictie dat een trein die uitvalt geen vertraging heeft (in plaats van een oneindig lange vertraging).

Geen opmerkingen: