dinsdag 1 november 2005

Dringende leestip voor Balkenende & kornuiten

In Trouw van gisteren, toch bekend als een christelijke krant, die dus het vertrouwen van de Balkende Bende zou moeten genieten, staat een erg droevig artikel over een groep die - als zovele andere - ook weer het slachtoffer gaat worden van het hap-snap beleid van de club van Balk & Zalm: honderden gehandicapte jongeren, die tengevolge van hun handicap maar gedeeltelijk en alleen met subsidie kunnen werken, vallen door de a-sociale maatregelen van het kabinet (in dit geval de strenge regels van de WIA, de opvolger van de WAO) tussen de wal en het schip.

Morgen moet daarom, vóór de eerste geagendeerde activiteiten, het hele regime en alle leden van eerste en tweede kamer het betreffende artikel grondig bestuderen en er een opstel van tenminste 5.000 woorden over schrijven, dat niet alleen een samenvatting van het artikel moet bieden, maar tevens een korte inleiding van ± 500 woorden over de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland (met name over de Invaliditeitswet en de WAO) en een uitvoerige analyse van de mogelijkheden voor een goede, sociale, menselijke en menswaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij de kosten ondergeschikt zijn aan de sociale aspecten.

Geen opmerkingen: