zondag 13 november 2005

Roomser dan de paus... (deel II)

Tot mijn stomme verbazing was hetgeen het Brabants Dagblad meldde over de plannen van Femke 'onnozele' Hals(ema) en Ineke van Gent (zie mijn bericht eerder vandaag) nog niet alles wat ze voorgesteld hadden in hun nota Vrijheid eerlijk delen. In de Volkskrant van afgelopen vrijdag worden nog enkele andere puntjes uitgelicht.

Zo vindt het yuppie-duo dat ouderen maar genoegen moeten nemen met minder bescherming, terwijl flexwerkers en jongeren meer rechten verdienen (natuurlijk wordt in de nota zelf ook weer het belachelijke rechtse stokpaardje van de 'vergrijzing' van stal gehaald). Waarom? Wat mij betreft mogen flexwerkers en jongeren best meer rechten krijgen, maar waarom moeten ouderen daarvan weer de dupe worden? Is het werkelijk zo moeilijk om iets werkelijk sociaals te bedenken om de eventueel hogere kosten te betalen? Ik noem maar wat; naast het wel vermelde progressiever belastingstelsel, kan gedacht worden aan hogere vennootschapsbelasting, minder belastingvrijstelling voor bedrijven, minder schikkingen bij bijv. belastingfraude en bouwfraudes, geen nutteloze megalomane projecten, zoals de Betuwe- en de Hogesnelheidslijn, en al helemaal geen geld voor speeltjes voor de generaals (tevens bedoeld om George Double-Me te plezieren), zoals JSF en kruisraketten.

En natuurlijk -ook een eeuwenoud argument van de werkgevers- de macht van de vakbonden moet worden gebroken, en de hoogte van de AOW moet afhankelijk worden gesteld van het aantal gewerkte jaren. Leuk voor al die vrouwen die door de KVP naar het aanrecht verbannen werden, omdat ze bij hun huwelijk niet meer
mochten werken, en door het CDA constant voorgespiegeld kregen dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is en dat gehuwde vrouwen uiteindelijk het beste voor hun gezin konden zorgen.

En natuurlijk komt OenLink ook weer met het ongenuanceerde PvdA-idee van afschaffing van de hypotheekrente-aftrek, die moet 'worden geslecht', zoals het in nota zelf heet, zonder het realisme van de SP ten toon te spreiden. De SP wil ook sleutelen aan de hypotheekrenteaftrek, maar alleen voorzover het hoge hypotheken betreft.

Wat helemaal leuk is (nouja, het is niet mijn soort humor, maar het is wel tekenend voor de logica van OenLink) in de nota is "Voorstel 2: Schaf alle inkomensafhankelijke regelingen af, saneer aftrekposten". Onder dat kopje wordt opgenomen dat "de kinderbijslag [...] inkomensafhankelijk [moet] worden gemaakt".

Wie net zo gek is als ik en de nota wil lezen, kan hem vinden via deze link. Daarna kun je meteen kijken naar een gezond alternatief voor komende verkiezingen (en misschien maar meteen om lid te worden?) bij de SP, de énige parlementaire partij in Nederland die nog écht socialistische standpunten hanteert..

Geen opmerkingen: