zaterdag 12 november 2005

Is dit wat ons te wachten staat?

Een Britse vrouw met borstkanker mocht van het Britse [±] Ziekenfonds niet behandeld worden met het bij deze ziekte gunstige middel Herceptin, ofschoon haar behandelend arts het voorgeschreven had. De kliniek van North Stoke weigerde de behandeling onder aanvoering van redenen van 'veiligheid en rentabiliteit'. Het ziekenfonds deelde de patiënte schriftelijk mee dat er onvoldoende bewijzen waren van de 'werkzaamheid op lange termijn'.

Wel werd in een communiquée 'het potentieel' van het middel erkend in beginstadia van de ziekte, maar ze vonden het nog 'te vroeg' om het als 'standaardbehandeling' toe te passen. (Terra Actualidad van 8 november).

Het artikel vermeldt verder nog dat Herceptin momenteel wordt toegediend aan patiënten met een gevorderde borstkanker.

Betrokkene heeft aangekondigd dat ze zal vechten tegen deze beslissing, en ze klaagde erover dat haar leven 'in pond sterling wordt gemeten'. Haar advocaat heeft al laten weten dat zij de beslissing gaat aanvechten bij het Britse Hooggerechtshof.

Dit is wat ons mogelijk (of waarschijnlijk?) in Nederland ook te wachten staat, wanneer uiteindelijk niet de medici maar de ziektekostenverzekeraars gaan beslissen welke middelen voor vergoeding in aanmerking komen.

In het boven aangehaalde geval worden weliswaar redenen van 'veiligheid en rentabiliteit' vermeld en werd gewezen op onvoldoende duidelijkheid over de 'werkzaamheid op lange termijn', maar ik moet me toch wel heel sterk vergissen wanneer niet de 'rentabiliteit' (in gewoon Nederlands: de kosten) het enige werkelijke argument is, terwijl de rest alleen wordt vermeld bij wijze van rookgordijn.


Het is nog niet te laat om dit soort ellende in Nederland tegen te houden: de Zorgverziekingswet is nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Ga daarom naar de site van de SP en teken daar de petitie van de Actie Noodrem! tegen deze wet. Teken , voordat je later spijt krijgt dat je het niet gedaan hebt.

P.S.: Na de medeling van de advocaat van betrokkene, heeft het Britse Ziekenfonds alsnog beslist het middel Herceptin wél te vergoeden (Terra Actualidad van 9 november). Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat het nu niet meer nodig is om de petitie van de Actie Noodrem! te tekenen!

Geen opmerkingen: