woensdag 31 december 2008

Even gruwelen: Simon Wiesenthal Center

Simon Wiesenthal is er in het verleden in geslaagd zware nazi's (denk maar aan Adolf Eichmann) op te sporen.

Dat betekent echter niet automatisch dat het huidige Simon Wiesenthal Center respectabel is, ook al zou je -gezien het motto "Freedom is not a gift from heaven... you must fight for it every day
[Vrijheid is geen geschenk van de hemel... je moet er elke dag voor vechten]"- veronderstellen dat ze alle begrip hebben voor de wanhopige situatie waarin Hamas (en de Palestijnen in het algemeen) zich bevinden.

Dat is namelijk wat de Palestijnen al decennia aan het doen zijn: vechten voor hun eigen vrijheid, al sinds ze in 1948 van het grootste deel van hun land en hun bezittingen beroofd en verjaagd werden. (Rechts een kaart van Palestina uit een oud Spaans encyclopedisch woordenboek van ± 1910, toen Palestina nog gewoon Palestina was).

Op 28 december publiceerde het Simon Wiesenthal Center het volgende walgingwekkende persbericht (wie denkt dat ik het erger heb gemaakt dan het origineel, hierbij de link naar de originele Engelse tekst
):

Het Simon Wiesenthal [Center] heeft vandaag de internationale gemeenschap ervan beschuldigd Hamas kracht gegeven te hebben door het stilzwijgen te bewaren terwijl er duizenden raketten naar Israelische steden werden afgeschoten. "De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt pas in actie wanneer de terreurinfrastructuur van Hamas wordt aangevallen," beschuldigde rabbijn Marvin Hier, deken en stichter van het Wiesenthal Center en rabbijn Abraham Cooper, mede-deken van het Center. "Als er een zitting van de Veiligheidsraad bijeengeroepen wordt, zou de Israelische ambassadeur de leden van de Veiligheidsraad moeten aankijken en hen rechtstreeks uitdagen: "Wie van u zou toestaan dat uw steden voortdurend met raketten worden aangevallen zonder terug te slaan?" Zelfs president Abbas van de Palestijnse Autoriteit legde de verantwoordelijkheid voor de huidige situatie vierkant voor de deur van Hamas toen hij bij een persconferentie in Cairo verklaarde: '... we zeiden hun: We vragen jullie, beëindig het bestand niet, het bestand moet van kracht blijven en niet beëindigd worden, om te voorkomen wat er [nu] gebeurd is, en waren we er maar in geslaagd het te vermijden.'"

Israel doet nu eindelijk waartoe elke lidstaat van de Verenigde Naties gerechtigd en verplicht is - de al lang belaagde bewoners van Sderot en van bevolkingscentra in heel Zuid-Israel beschermen, die met meer dan 3000 raketten zijn aangevallen door een terroristische organisatie. Velen hebben ervoor gekozen te vergeten dat Israel in 2005 unilateraal Gaza verlaten heeft, waarbij 2½ miljard dollars werden uitgegeven om de Israelische nederzettingen in de Gaza-strook te verwijderen als een investering voor vrede met de Palestijnse buren. Alles wat Israel teruggekregen heeft voor dit nooit eerder vertoonde gebaar zijn terroristische aanvallen op burgers in Israel en officiële anti-Joodse campagnes in door de regering gecontroleerde media, moskeeën en scholen," voegden zij daaraan toe. "Nu hervat de Hamas-leiding de roep om zelfmoordaanslagen - nog een onderwerp waarmee de VN zich weigert bezig te houden. En omdat niemand onschuldige mensen wil zien lijden, is het al lange tijd de politiek van Hamas om haar terreurinfrastructuur bij en tussen burgers te installeren."

"De Internationale Gemeenschap kan helpen - niet door haar voortdurende veroordeling van Israel, maar door de Palestijnen en de Arabische wereld erop te wijzen dat het Hamas-terrorisme hun zaak op een doodlopend spoor heeft gebracht," aldus besloten de functionarissen van het Center.

Het is, denk ik, overbodig om te wijzen op de ongegeneerde verdraaiingen in het bovenstaande persbericht, maar ik wil er toch enkele puntjes uitlichten.

Om te beginnen wordt er wel gesproken over 3.000 op Israel afgeschoten raketten, maar wijselijk genoeg wordt er niets gezegd over de (relatief gezien) minimale schade die deze aanrichten. De blokkade van de Gaza-strook (geen brandstoffen -dus geen energie-, geen voeding, geen medicijnen) heeft al heel wat meer doden gekost in een half jaar tijd, dan de Hamas-raketten in de laatste paar jaren.

En o-o-o, wat hecht Israel toch veel waarde aan de Verenigde Naties. Het aantal resoluties van de Verenigde Naties tegen Israel is bijna niet meer te tellen, maar tot op heden heeft Israel zich daar nog nooit iets van aangetrokken - uiteraard omdat de USA zich er ook nooit iets aan gelegen hebben laten liggen.

De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn de enige machten die Israel tot de orde zouden kunnen roepen, maar zij doen dat niet. Ze steunen Israel door dik en dun, enerzijds omdat ze maar al te graag een eigen marionet in het Midden-Oosten hebben om daar de boel onder controle te houden, en mogelijk anderzijds vanwege een diep schuldcomplex om wat zij in de Tweede Wereldoorlog de Joodse gemeenschap hebben aangedaan, schijnbaar zonder daarbij te willen inzien dat Israel weliswaar suggereert de Joodse gemeenschap te vertegenwoordigen, maar daartoe ondanks alle propaganda niet gerechtigd is.


En waarom zouden de Palestijnen NIET mogen 'terugslaan', na al het geweld dat nu al 60 jaar lang door Israel tegen hen wordt uitgeoefend? (Links een poster uit 1973, waaruit blijkt dat de situatie toen ook niet veel beter was).

En o-o-o, wat was Israel toch gul toen voor een hoop geld de nederzettingen werden afgebroken als een vredesgebaar. Het zou goedkoper geweest zijn als ze ze hadden laten staan en dan niet als een gebaar van vrede, maar bij wijze van (gedeeltelijke) schadeloosstelling voor alle ellende die over de Palestijnen is uitgestort.

En dan die president Abbas, wat spreekt die man toch goed. Tja, hij is toevallig wel de door Israel aan het hoofd van het Palestijnse marionettenrégime aangestelde zetbaas, dus veel waarde hoeven we aan zijn woorden niet te hechten...

En wie nu écht nog steeds gelooft dat de Palestijnen (of Hamas) de huidige moordpartijen over zichzelf afgeroepen hebben, moet het artikel Disinformation, secrecy and lies: How the Gaza offensive came about in de Israelische kwaliteitskrant Haaretz van 29 december maar eens lezen. Daaruit blijkt overduidelijk dat de Israelische overheid de huidige aanvallen zelfs vóór het bestand van een half jaar geleden al gepland had!

Geen opmerkingen: