donderdag 23 juni 2011

En uiteindelijk krijg ik toch gelijk!

Nadat ik al bijna vijf jaar geleden (op 15 september 2006 in UMTS - of: Rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog?) gedocumenteerd aantoonde dat de bewering van toenmalig staatssecretaris Pieter van Geel (even leugenachtig en achterbaks als andere CDA-politici) dat er geen gezondheidsrisico's verbonden waren aan het gebruik van mobiele telefoons (exacter gezegd: GSM- en UMTS-apparatuur) kant noch wal raakte, geeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu in Electromagnetic fields and public health: mobile phones ('fact sheet' N° 193 van juni 2011 - vreemd genoeg is de Spaanse versie van dit rapport gedateerd mei 2010...) ook toe dat niet aangetoond kan worden dat het gebruik van die apparatuur geen kanker veroorzaakt. De WHO  en het door haar in 1996 gestichte International Electromagnetic Fields Project zijn nog bezig met diverse onderzoeken naar mogelijke gezondheidsrisico's..


Zie in dit verband mijn artikelen Nieuw door de Telecom-mafia gesponsord onderzoek? van 8 januari 2010, en Hoelang blijft Den Haag nog medeplichtig ten aanzien van deze sluipmoord? van 25 juni 2008. Dit laatste artikel bevat links naar al mijn eerdere artikelen over dit onderwerp.

Let wel: ik heb nooit beweerd dat UMTS- en GSM-apparatuur kanker veroorzaakt. Ik heb uitsluitend aangetoond dat nog niet vaststond (vaststaat) dat deze apparatuur veilig was (is). En in dat soort gevallen is het Latijnse adagium in dubio abstine (bij twijfel, niet doen!) het enige verantwoorde uitgangspunt.

Een dergelijk standpunt zou elke regering moeten hanteren. Alleen... van de Haagse Bluffers van de Wilders-bende (met daarin o.a. de kernramp Maxime Verhagen) kan moeilijk een verantwoord beleid verwacht worden.

Geen opmerkingen: