zaterdag 11 juni 2011

Griekenland: Steun is afpersing

De praatprogramma's, de kranten en de journaals verspreiden als het om de Grieken gaat een duidelijke boodschap: ze zijn corrupt, ze betalen geen belasting, ze vieren permanent vakantie, gaan op 50 jaar met pensioen en ze hebben er een zooitje van gemaakt. Omdat herhaling de kracht van de reclame is, horen we dit riedeltje dagelijks in talloze varianten. Op deze stevige bodem staan twee politieke 'oplossingen' voor de schuldencrisis van de Griekse staat. De eerste oplossing zegt dat 'we' de Grieken moeten steunen anders krijgen we ons geld niet terug, een faillissement van Griekenland is nog desastreuzer dan het faillissement van de Lehman Brothers waarmee de kredietcrisis begon, als Griekenland de staatshuishouding en de economie hervormt dan komt alles goed. De tweede oplossing zegt dat Griekenland een bodemloze put is en dat 'we' er geen cent meer in moeten stoppen, we hebben ons geld zelf hard genoeg nodig: weg met de Grieken en weg met Europa.
Gewone Grieken zijn uiteraard niet corrupt, want waarmee kan een eenvoudig mens corrupt zijn? De gewone Grieken betalen belasting, de staat houdt dat direct in op de lonen. Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat Grieken ongeveer evenveel vakantie hebben als de rest van Europa, dat de pensioenleeftijd zelfs iets boven het gemiddelde ligt en het aantal gewerkte uren per jaar met gemiddeld 2119 het hoogste is in de OESO. En de gewone Grieken hebben er geen zooitje van gemaakt: ze worden geconfronteerd met het zooitje dat de heersende klasse er van heeft gemaakt. Net zoals de andere Europeanen geconfronteerd worden met de afwenteling van crisislasten.

Chauvinisme

De chauvinistische ijdeltuiten die dag in dag uit hun hetzeverhaaltjes over ons uitstrooien horen we niet over de corruptie van de Nederlandse monopolies. Onthulde WikiLeaks niet dat Shell op elk ministerie in Nigeria informatie kocht om de concurrentie voor te blijven? Kocht Philips in Polen niet ziekenhuisdirecteuren om, om ziekenhuis apparaten van Philips aan te schaffen? Hangt de bouw- en vastgoedsector in Nederland niet van corruptie aan elkaar? We horen ze ook nooit over het feit dat in Nederland de monopolies nauwelijks belasting betalen. Jaar in jaar uit blijkt dat de overgrote meerderheid van de AEX-bedrijven geen belasting betaalt, maar ontvangt. Voor buitenlandse monopoliebedrijven is Nederland een belastingparadijs: met een brievenbusholding in Nederland wordt de winst vrijwel onbelast aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Wie steunt wie?

Over wat voor 'steun' aan de Grieken spreken die praatjesmakers eigenlijk? De gewone Grieken worden met een ongekende afbraak van banen, koopkracht en sociale voorzieningen opgescheept. Fijne steun. De miljarden waarmee Griekenland wordt gesteund, gaan via de Griekse staatsbegroting vooral naar Franse, Duitse, Griekse en ook Nederlandse banken. Met deze steun wordt getracht een faillissement van de banken en een ineenstorting van hun financiële systeem te voorkomen. Tegelijk gebruiken de machtigste EU-landen de situatie om Griekenland in een neokoloniale positie te brengen. Landen als Frankrijk en Duitsland bepalen wat de Griekse regering moet doen, hoe de Griekse bevolking verder wordt afgeknepen en welke interessante bedrijven of bouwpercelen aan Europese monopoliebedrijven verkocht moeten worden. Hetzelfde gebeurt op dit moment met Ierland en Portugal. De machtigste landen gebruiken de crisis om hun macht verder uit te breiden. 'Steun' is een woord uit hun dieventaaltje - het betekent afpersing.

Kapitalisme over uiterste houdbaarheidsdatum

Het grootste bedrog is misschien nog wel dat er serieus wordt gesproken over wat de beste 'oplossing' zou zijn. Achter het gepraat over oplossingen, of dat nou in een wetenschappelijk of een chauvinistisch jasje is gestoken, wordt verborgen dat er helemaal geen oplossing is. Het kapitalisme is gebaseerd op uitbuiting van de loonarbeid. Het monopoliekapitaal streeft naar maximale winst en produceert steeds meer goederen terwijl de werkende mensen worden afgeknepen. Om de zoveel tijd leidt dat onvermijdelijk tot overproductiecrises: de werkende mensen kunnen datgene wat ze zelf geproduceerd hebben niet meer kopen.
Het uitbreken van de crisis kan uitgesteld worden met krediet, maar uitstel is geen afstel. In 2008 brak de crisis toch uit en omdat er buitengewoon veel krediet was verleend sprak men onmiddellijk over een kredietcrisis. De banken zouden het uitgeleende geld niet meer terug krijgen en zouden failliet gaan. Daarmee stond het hele financiële stelsel op haar grondvesten te trillen. De staten steunden de grootste financiële monopolies met honderden miljarden. Daarmee werd de bankencrisis ook een landencrisis.
Elke oplossing brengt zo een nieuwe, grotere crisis voort. De staatsbegrotingen van alle landen - niet alleen van Griekenland, Ierland en Portugal - zijn totaal uit het evenwicht. En overal wordt dezelfde 'oplossing' gekozen: bezuinigen. In Griekenland is als eerste te zien waar dat toe leidt: een verder krimpende economie, nog minder inkomsten voor de staat, een verder groeiende staatsschuld. De 'oplossingen' binnen het kapitalisme leiden zonder uitzondering tot nieuwe grotere crises. Het zijn niet de Grieken die er een zooitje van maken, het kapitalisme leidt onvermijdelijk tot een zooitje.
Er resteert maar één oplossing: het socialisme. Het systeem gebaseerd op maximale winst voor de monopolies is over de uiterste houdbaarheidsdatum. Het kapitalisme heeft gigantische productiekrachten geschapen, maar deze kunnen pas planmatig en zonder crises verder ontwikkeld worden als ze tot maatschappelijk eigendom worden gemaakt en voor nuttige maatschappelijke productie worden aangewend. Dan kunnen de werkende mensen de vruchten plukken van hun arbeid. De volkeren van Europa moeten zich niet tegen elkaar laten opzetten door chauvinistische praatjes, maar zich verenigen in de strijd voor het socialisme.


Het bovenstaande artikel is - met toestemming van de redactie - overgenomen uit Rode Morgen van juni 2011. Zie op de site voor meer artikelen en actueel nieuws voor een betere, socialistische wereld; of neem een abonnement (of een gratis proefabonnement van drie nummers). Mail daarvoor naar redactie@rodemorgen.nl.

Geen opmerkingen: