dinsdag 29 december 2009

En zoiets (FNV) durft zich vakbond te noemen?

Na het gezwalk van Agnes Jongerius van 1½ week geleden -ze zou niet gezegd hebben wat ze wel degelijk gezegd heeft- (zie mijn artikel Weer eens verraden door de vakbonden... (?) van 24 december), heeft de FNV, bij monde van Jan Berghuis, bestuurder van FNV Bondgenoten, weer een leuke suggestie gedaan. Volgens hem zouden werkgevers en werknemers het wel zien zitten om arbeiders met een laag inkomen (dat valt schandalig genoeg meestal samen met zware beroepen) nog op hun 65e in aanmerking te laten komen voor hun AOW. In de woorden van Berghuis: "Als ik dat plan bespreek met werkgevers, dan hoor ik goede berichten" (wat dat dan ook moge betekenen). (Brabants Dagblad, vandaag).

Dat de werkgevers het wel zien zitten, daar maar ik me niet druk over. Die zullen wel berekend hebben dat het voordeliger voor hen is die mensen eerder te laten pensioneren, dan rekening te moeten houden met veel afwezigheid door ziekte en/of ze zullen geen zin hebben om licht werk te zoeken voor die ouderen.

Hoe Berghuis echter tot de conclusie komt dat de werknemers het met zijn plannetje eens zijn, is me volledig duister. Met welke werknemers heeft hij het daarover gehad? En hoe heeft hij zijn vragen geformuleerd? Misschien heeft hij aan enkelen met een laag inkomen wel gevraagd, of ze het ermee eens zijn dat ze, op grond van hun lage inkomen, op hun 65e met pensioen kunnen. Ja, natuurlijk. Of is hij misschien uitgegaan van de fictie dat de vakbond de (alle) werknemers vertegenwoordigd en dat, als de vakbond vóór is, dus ook de werknemers vóór zijn?

Als de FNV niet ál zijn leden wil kwijtraken, wordt het hard tijd dat ze zich eindelijk eens als een vakbond gaat gedragen. In de geschiedenis zijn tal van voorbeelden te vinden (óók in Nederland), en in andere landen zijn er nog steeds vakbonden die wél weten wat hun taak is. Niks slijmen met de kapitalistische werkgevers en regenten. Een duidelijk standpunt innemen, eisen stellen en als die niet, eventueel met minimale aanpassingen, geaccepteerd worden, actie voeren, met of zonder toestemming van de rechter!

Geen opmerkingen: