maandag 7 december 2009

Valse zorg (overgenomen artikel van «Rode Morgen»)

Het volgende commentaar werd gepubliceerd in het nummer van december 2009 van Rode Morgen:

Het zijn de monopolieconcerns die overal in Europa ijveren voor verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Ze willen meer werklozen om zo de arbeidsvoorwaarden te kunnen drukken. Ze willen besparen op de pensioenpremies. Ze willen minder sociale uitgaven vanuit de staatskas, zodat er meer voor hen te roven overblijft.

Met wetenschappers en media wordt getracht de werkende mensen een rad voor ogen te draaien: de vergrijzing zou onbetaalbaar worden, de jeugd kan niet met dit soort lasten worden opgezadeld, et cetera.

Maar de vergrijzing is prima te betalen uit de jaarlijkse groei van de productiviteit van de werkende mensen. In elke sector, in elk bedrijf en instelling kunnen de werkers uit eigen ervaring aangeven, hoe er jaar na jaar meer gedaan wordt met minder mensen. Automatisering, computers, verhoging van de werkdruk en flexibilisering: steeds meer productie met minder mensen. Het is niet zo dat de vergrijzing onbetaalbaar is, maar dat de monopolies de vruchten van deze hogere productiviteit voor zichzelf willen houden.

En dan die bezorgdheid om de jeugd.

In elk land waar de AOW-leeftijd wordt verhoogd, blijkt juist de jeugd daar de dupe van te zijn: vooral de jongeren moeten langer doorwerken.

Jongeren worden nu door het monopoliekapitaal al zodanig afgeknepen, dat het opbouwen van een toekomst onmogelijk wordt gemaakt. Als jongere moet je tegenwoordig werken voor een fooi: als stagiaire met een minimale stagevergoeding, met behoud van uitkering in een participatiebaan, tegen minimum jeugdlonen, of in loonschalen speciaal voor jongeren.

En na de stage of participatiebaan wacht er hooguit een jaarcontract of een uitzend- of oproepbaan. Tegen de tijd dat de jongere op grond van de CAO of de wet een vaste baan moet krijgen, wordt hij of zij aan de kant geschoven om een nieuw blik open te trekken. En deze praktijk wordt geleidelijk tot de hele werkende bevolking uitgebreid.

Die bezorgdheid voor de jeugd is een en al gehuichel. Als je je echt bezorgd maakt over de toekomst van de jeugd, dan bind je de strijd aan voor:

• Gelijk loon voor gelijk werk en vaste banen voor jongeren!Een jaarabonnement voor de
Rode Morgen kost € 6,80, een steunabonnement € 11,35 voor twaalf nummers. Ook kun je een gratis proefabonnement nemen van drie nummers. Mail aan de redactie van Rode Morgen.

Geen opmerkingen: