donderdag 31 december 2009

Duidelijkheid over toestand in Iran (Met dank aan ons nationale geweten, Hans van Baalen)

We mogen Hans van Baalen toch wel dankbaar zijn voor zijn steeds duidelijke en overtuigende analyse. Zoals hij onlangs meteen wist hoe de situatie in Nicaragua en Honduras was (zie bijv. mijn artikelen Het liberalisme en het fascisme, twee handen op één (onsmakelijke) buik van 15 november dit jaar en Holle baalen klinken het hardst van 24 november), zo riep hij ons gisteren in NRC/Handelsblad op om de "volksopstand in Iran" te steunen.

Hij stelt o.a. dat het "geweld tegen onschuldige burgers [...] ontoelaatbaar" is. Hij vindt ook dat Obama moet protesteren tegen het "geweld tegen vreedzame demonstranten". Obama zou ook moeten zeggen "Ik ben een Iraniër".

Tot op heden wist ik nog niet precies hoe ik de protesten in Iran moest interpreteren, maar aangezien Van Baalen met zijn conservatieve, kapitalistische oogkleppen altijd de foute kant kiest, kan het niet anders dan dat de "vreedzame demonstranten" tot dezelfde categorie horen als bijv. de volgelingen van staatsgreeppleger Roberto Micheletti in Honduras.

Het moet dan dus wel zo zijn, zoals ik voorzichtig vreesde, dat deze "onschuldige burgers" zich hebben laten opstoken door de uitzendingen van de Verenigdestaatse propagandazender Radio Farda, of door andere op Iran gerichte uitzendingen van kapitalistische zijde. Tenslotte is die taktiek al tientallen jaren gevolgd door Radio Free Europe en Radio Liberty naar Oost-Europa, door Radio Free Asia naar Azië, de Voice of America naar bijna de hele wereld, Radio Martí naar Cuba, enz. (en vóór 1990 uiteindelijk ook, zij het minder succesvol, door zenders uit bijv. het Sovjet-blok, China, Albanië).

Overigens denk ik dat er elders nog véél meer "onschuldige burgers" door geweld getroffen worden, ook door Nederlands geweld. Denk bijvoorbeeld aan onschuldige Afghaanse burgers, die door Nederlandse militairen vermoord worden, maar ook aan "vreedzame demonstranten", die bijv. bij G8- en G20-conferenties, of onlangs nog bij de klimaattop in Denemarken met geweld worden aangepakt en opgesloten. Daar had Van Baalen zich eerst wel eens druk over mogen maken.

Tenslotte vind ik zijn opmerking over "Ik ben een Iraniër" toch wel een beetje dom voor iemand van zijn intelligentie. Toen Kennedy "Ich bin ein Berliner" zei, was het volstrekt duidelijk over welke Berlijners hij het had: over de Berlijnse burgers. Als Obama echter zijn advies opvolgt, is het maar zeer de vraag welke Iraniërs zich aangesproken voelen: de demonstranten, de regering van Ahmadineyad, of misschien zelfs de Iran ontvluchte aanhangers van de Shah...

Geen opmerkingen: