zaterdag 30 januari 2010

15 jaar geleden maakte het Europees Parlement zich al ongerust over HAARP...

Wie mocht denken dat degenen die zich (net als ik) ongerust maken over de gruwelijke mogelijkheden van het Verenigdestaatse HAARP-project (*) paranoïde zijn en alles zien als een complot, bedenke dat de EU zich daarover 15 jaar geleden al ongerust maakte. Lees dienaangaande o.a. op de site van het Europees Parlement het verslag van 14 januari 1999 over de "overeenkomstig artikel 45 van het Reglement ingediende ontwerpresolutie over de mogelijke aanwending van voor militaire doeleinden bedoelde middelen ten behoeve van milieustrategieën", waarin HAARP met name genoemd wordt. Zie o.a.:

Overweging T: "overwegende dat ondanks bestaande verdragen nog steeds militair onderzoek wordt uitgevoerd naar beïnvloeding van het milieu als wapen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het HAARP-systeem in Alaska";

en punt 27: "is van mening dat HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) wegens de ingrijpende gevolgen daarvan voor het milieu een mondiale aangelegenheid is en dringt erop aan dat de juridische, milieutechnische en ethische gevolgen door internationaal onafhankelijke organen worden onderzocht alvorens verder onderzoek en proeven worden uitgevoerd; betreurt het dat de regering van de Verenigde Staten herhaaldelijk heeft geweigerd iemand af te vaardigen om aan de openbare hoorzitting of een vervolgbijeenkomst die is georganiseerd door zijn bevoegde commissie een toelichting te geven op de gevaren voor het milieu en de bevolking die verband houden met het HAARP-programma dat momenteel in Alaska wordt gefinancierd;"

of het hoofdstuk "HAARP - een wapensysteem dat het klimaat ontregelt".


(*) zie hierover mijn eerdere artikelen:
- De waarheid is... dat het nog steeds een puinhoop is in de wereld... (12 october 2008);
- Klimaatverandering en klimaatoorlogen (6 december 2009);
- Bestaat er een aardbevingswapen? (17 januari 2010);
- VS schuldig aan aardbeving in Haïti? Helemaal niet zo onmogelijk (20 januari 2010);
- HAARP verklaard: de VS spelen met de ionosfeer (29 januari 2010);
- en laat je ook niet weerhouden om verder te zoeken op het internet!

Geen opmerkingen: