vrijdag 29 januari 2010

HAARP verklaard: De VS spelen met de ionosfeer (gekopieerd artikel)

De ionosfeer is de naam die wordt gebruikt voor één of meerdere lagen van geïoniseerde lucht in de atmosfeer die zich uitstrekt (uitstrekken) vanaf een hoogte van ongeveer 80 km boven het aardoppervlak tot 640 km of meer. Op deze afstanden is de lucht uiterst ijl met een dichtheid die die van het gas in een vacuümbuis benadert. Wanneer de deeltjes in de atmosfeer door ultraviolette straling geïoniseerd worden, hebben ze de neiging geïoniseerd te blijven vanwege de beperkte mogelijkheden voor de ionen om met elkaar in botsing te komen.

De ionosfeer heeft een grote invloed op de voortplanting van radiosignalen. Eén deel van de door een zender naar de ionosfeer uitgestraalde energie wordt door de geïoniseerde lucht geabsobeerd, een ander deel verandert van richting of wordt weer naar de oppervlakte van de aarde weerkaatst. Dit laatst effect maakt het mogelijk radiosignalen te ontvangen op veel grotere afstanden dan mogelijk zou zijn met golven die de oppervlakte van de aarde volgen.

De ionosfeer bestaat uit een aantal lagen, die worden aangeduid met de letters D, E, F1 en F2. Deze zijn erg belangrijk voor radio-uitzendingen, omdat ze de korte golven weerkaatsen en daarom verbindingen mogelijk maken tussen twee werelddelen.

In de ionosfeer vinden ook spectaculaire polaire verschijnselen plaats, zoals het poollicht, die te wijten zijn aan de invloed van de zonnewind op deze deeltjeslaag in de atmosfeer.

De ionosfeer wordt meestal onderverdeeld in twee lagen: de onderste laag wordt aangeduid als de E-laag (soms Heaviside-laag of Kennelly-Heaviside-laag), die tussen 80 en 112 km boven het aardoppervlak ligt en die radiogolven met een lage frequentie weerkaatst; en de bovenste laag, de F- of Appleton-laag, die radiogolven met hogere frequenties weerkaatst. Deze laatste wordt bovendien nog onderverdeeld in een F1-laag, die begint op ongeveer 180 km boven de aarde, en de F2-laag, die zich ongeveer 300 km boven de aarde light. De F2-laag stijgt 's nachts op, waardoor zijn weerkaatsingseigenschappen veranderen.

Waarom moeten we het over dit zo vreemde onderwerp hebben? Vanwege de manier, waarop deze laag van geïoniseerde lucht, onze atmosfeer werkt, waardoor we op de planeet kunnen leven. De VS maken gebruik van de studies van de wetenschapper Nikola Tesla, die ongeveer 100 jaar geleden leefde; ze hebben nu de controle over het klimaat en kunnen naar willekeur aardbevingen opwekken.

Nikola Tesla was een van de minst bekende, maar ook een van de briljantste wijzen van onze tijd. Hij werd in Kroatië geboren (1856) en stierf in New York (1943). Op de eerste plaats was hij een uitvinder. Hij vond de wisselstroom uit en de electromagnetische inductiemotor, erg doeltreffende turbines, enz. Door sommigen wordt hem ook de uitvinding van de radio toegeschreven, maar naar het schijnt werd die uitvinding door Marconi en Edison overgenomen. Tesla was een expert op het gebied van thermodynamica, zonne- en kosmische straling, enz.

Hij vond een systeem uit om draadloos energie te transporteren: energie-overdracht zonder fysieke middelen. Hij slaagde erin een aantal gloeilampen van 50 Watt op een afstand van 40 km te laten branden en hij had het idee om energie te concentreren en over grote afstanden over te dragen. Tesla was een visionair en hij was zijn tijd vooruit, want hij voorspelde al de uitvinding van de televisie, het mogelijke gebruik van toekomstige satellieten en het mogelijke gebruik van tijdmachines, die de tijd over grote afstanden zouden kunnen controleren (en dat vóór 1910!).

Dankzij de studies van Tesla bestaat het HAARP-project. Tesla was er de voorloper van, hij bouwde prototypen van machines om naar willekeur aardbewegingen op te wekken. Deze studies zijn tot in onze tijd voortgezet. Wat science fiction lijkt is een gruwelijke waarheid, het is een apocalyptische realiteit in handen van de VS. Dit land beschikt over de technologie van de goden, waarover in de Mahabaratha gesproken wordt.

HAARP is daarom slechts een van de vele militaire projecten die uitgevoerd worden door het Verenigdestaatse ministerie van defensie. Laten we terugkeren naar wat we over dit project weten.

De kunstmatig vanaf de aarde met laser uitgezonden pulsen prikkelen de ionosfeer, waarbij ze golven creëren die zich over grote afstanden kunnen voortplanten door de onderste laag van de atmosfeer en die in de aarde dringen om raket-opslagplaatsen, onderaardse tunnels te vinden of om te communiceren met onderzeeërs die zich onder water bevinden, om maar enkele toepassingen te noemen.

Wat is de electrojet?. Er hangt een bepaalde electriciteit boven de Aarde, die men de
electrojet noemt. Door daarin energie te pompen verandert het medium, waardoor de stroom verandert en laagfrequente (LF) en zeer laagfrequente (VLF) golven worden opgewekt. HAARP is bedoeld om de electrojet dichter bij de aarde te brengen om hem te gebruiken als een grote electrische centrale.

HAARP stuurt bundels radiosignalen naar de ionosfeer, de electrojets beïnvloeden het wereldklimaat en soms raken ze de aarde bij een electrische storm, waardoor ze de telefonische en electrische communicatie via kabels treffen, de electriciteitsvoorziening kunnen onderbreken en zelfs invloed kunnen uitoefenen op de toestand van de mens.

HAARP zou werken als een grote ionosferische kachel, de krachtigste van de hele wereld. In die zin zou het als het meest geavanceerde door de mens gebouwde geofysische wapen beschouwd kunnen worden.

Een project dat bedoeld is om de wereld te manipuleren?
Tot hier hebben wij het "officiële" deel van de kwestie besproken, maar waarom zijn er mensen die denken dat er iets meer schuilgaat achter HAARP? Vreemde experimenten om het klimaat te wijzigen, om de geest van de mens te controleren en zelfs om aardbevingen te produceren?

In deze hele zaak schuilt zeker iets wetenschappelijks, want HAARP kan met zijn honderden miljoenen Watt aan vermogen en met zijn antennes beschouwd worden als een ware "verwarmer" van de bovenste lagen van de atmosfeer, waardoor een geweldige ionisatie kan ontstaan die onvoorspelbare gevolgen kan hebben en die dankzij zijn "spiegel"-effect zijn uitwerking op elk willekeurig deel van de planeet kan richten. We zouden kunnen spreken over een nieuw soort wapen, dat in staat is stormen te versterken en droogtes te verlengen op het grondbebied van een veronderstelde vijand, deze daarbij te benadelen zonder dat deze dat meteen in de gaten heeft... fictie?

Het project is net zo controversieel als gevaarlijk. Zijn verdedigers voeren een eindeloze reeks wetenschappelijke, geofysische en militaire voordelen aan, maar zijn tegenstanders zijn ervan overtuigd dat het rampzalige gevolgen zou kunnen hebben voor onze planeet, gaande van riskante wijzigingen in de ionosfeer tot aan de manipulatie van de menselijke geest.
De wetenschapper Nick Begich heeft samen met de journaliste Jeanne Manning een grondig onderzoek uitgevoerd over dit onderwerp en naar aanleiding daarvan is het boek "Angels Don't Play This HAARP" (Deze HAARP wordt niet door engelen bespeeld) gepubliceerd. Hierin melden beide schrijvers verontrustende hypothesen, waarvan er een is dat het in werking stellen van dit project nog ernstigere consequenties zou kunnen hebben dan de kernproeven.

Volgens Dr Rosalie Bertell, is HAARP een onderdeel van een geïntegreerd wapensysteem
dat potentieel verwoestende gevolgen heeft voor het milieu.

"Het heeft te maken met vijftig jaar intensieve en in toenemende mate meer verwoestende programma's die bedoeld zijn om de bovenste lagen van de atmosfeer te begrijpen en te controleren. Het zou te voorbarig zijn om HAARP niet in verband te brengen met de bouw van het ruimtelaboratorium dat afzonderlijk gepland wordt door de Verenigde Staten. HAARP vormt een integraal onderdeel van een lange geschiedenis van ruimte-onderzoek en -ontwikkeling van doelbewuste militaire aard. De militaire implicaties van de combinatie van deze projecten zijn alarmerend... De gecombineerde mogelijkheden van HAARP/Spacelab/raketten om overal op aarde door middel van bundels laserstralen en deeltjes geweldige hoeveelheden energie -vergelijkbaar met een atoombom- te produceren, zijn vreselijk. Het project zal waarschijnlijk aan het publiek "verkocht" worden als een ruimteschild tegen een gewapende aanval op het nationale grondgebied of, voor de meest naïeven, als een systeem om de ozonlaag te herstellen".

Afgezien van de mogelijkheid van klimaatmanipulatie, heeft HAARP nog een reeks andere daarmee samenhangende gebruiksmogelijkheden:
"HAARP zou kunnen bijdragen aan een klimaatverandering door de atmosfeer voortdurend met hoogfrequente stralen te bombarderen. Door laagfrequente golven van hoge intensiteit in te zetten zou het ook de menselijke hersenen kunnen aantasten, en er kan niet worden uitgesloten dat het tectonische uitwerkingen heeft."

Het is mogelijk dat de VS de aardbeving in China en de tsunami in Azië veroorzaakt heeft. Daarvoor bestaan fysieke aanwijzingen: vóór de aardbevingen of tsunami's is een plasmabol in de lucht te zien, iets dat op een UFO lijkt. Het is de teruggekaatste energie die op de aarde afkomt. De VS bombarderen de wolken met chemische elementen zoals barium of lithium, die ook zijn losgelaten boven de ozonlagen, waarbij spectaculaire verschijnselen zijn opgetreden, evenals kunstmatige, lichtgevende wolken, die op foto's te zien zijn (bron: BariumBlues).

Vervolgens wordt deze dodelijke energie momenteel door de VS gebruikt om grootmachten als China, Japan en andere landen te dwingen te voldoen aan hun politieke wensen. Ook bestaat er een geheim plan van het wereldimperialisme en zijn medeplichtige Europese landen om door middel van deze HAARP-technologie 2/3 van de wereldbevolking uit te roeien. Er zijn bunkers, die in Europa worden gebouwd, en zelfs de datum wanneer dit gaat gebeuren is uitgelekt: 2012, wanneer verwoestende aardbevingen op zullen beginnen te treden, die alle potentiële vijanden van de VS moeten vernietigen: China, Latijns-Amerika, Irak, Iran, de islamitische landen, enz. Zoals we weten kan deze technologie zijn vernietigende energie waar dan ook concentreren. Het is zelfs mogelijk dat de VS de catastrofe in Vargas in Venezuela veroorzaakt heeft, als vergelding voor de overwinning van Chávez (ook al lijkt dat iets uit de science fiction). Deze zaken worden momenteel bestudeerd, maar de VN beschikt niet over de mogelijkheden om de VS tegen te houden. Wie moet dat doen? Alle landen ter wereld, door op politiek niveau de zich in Alaska bevindende antennes te verbieden.

In de 21e eeuw is de Aarde veranderd in een massavernietigingswapen. De oorlogswapens in het nieuwe millennium omvatten nu ook de planeet zelf die de enorme krachten van de natuur gebruikt voor een steeds meer geavanceerde oorlogstechnologie. Dr. Bertell onthulde in december 2000 op de Vergadering voor Volksgezondheid in Bangladesh voor een ongelovig en ontsteld publiek dat "de modernste oorlogswapens in het arsenaal van de strijdmacht van de Verenigde Staten de Aarde is, onze planeet zelf, en dat het klimaat een van de meest vernietigende wapens zal zijn in 2005."

Dr. Bertell verwees uiteraard naar de manier waarop door middel van de techniek tornado's en aardbevingen worden opgewekt, die in staat zijn hele volkeren en naties machteloos te maken en te vernietigen. Volgens haar boek "Electromagnetic Weapons" kunnen de electromagnetische wapens explosieve uitwerkingen overbrengen, die in staat zijn om over intercontinentale afstanden aardbevingen te veroorzaken op elk geselecteerd doel op de planeet, met een kracht die gelijk is aan die van grote nucleaire explosies. Dat is de technologie waarmee we geconfronteerd worden.
Sergio Delgado (sedelu@hotmail.com)Artikel oorspronkelijk4 juni 2008 gepubliceerd op Aporrea.org op .

CopyLeft, 2002 - Aporrea.org

Geen opmerkingen: