vrijdag 1 januari 2010

Oorlogstrommels voor VS-oorlog in Yemen, na vliegincident (overgenomen artikel)

Het volgende artikel, van de hand van Bill Van Auken, verscheen op 29 december 2009 op de World Socialist Web Site:

In de nasleep van de mislukte poging van de 23-jarige Nigeriaan Umar Farouk Abdulmutallab om op eerste kerstdag een bom te laten ontploffen in een vliegtuig van Northwest Airlines, dat van Amsterdam onderweg was naar Detroit, roepen de oorlogstrommels steeds luider om een bredere militaire interventie in Yemen door de VS.

Terwijl de Amerikaanse functionarissen in eerste instantie zeiden dat ze dachten dat de verdachte alleen gehandeld had en dat hij geen formele banden had met terroristische organisaties, heeft dit vooraanstaande politici van beide politieke partijen en veel Verenigdestaatse media er niet van weerhouden om onmiddellijk een uitbreiding van de oorlog in Jemen in het vooruitzicht te stellen, waar Abdulmutallab familiebanden heeft (zijn moeder is Yemenitisch), en waar Al-Q'aida aanwezig is.

Berichten in de media hebben vervolgens niet nader genoemde Amerikaanse functionarissen aangehaald, die zeiden dat Abdulmutallab zijn ondervragers heeft verteld dat hij had deelgenomen aan een Al Q'aida-kamp in Yemen, terwijl een website, die namens de organisatie claimt te spreken, de mislukte aanslag opeiste.

Wat ook de waarheid is betreffende de link tussen Yemen en het incident, deze komt buitengewoon toevallig heel goed uit voor de regering van Obama, die parallel aan de escalatie in Afghanistan al gestart is met een geheime militaire interventie in het arme Arabische land.

Zoals de
New York Times maandag berichtte, "hebben de Verenigde Staten, naast twee nog niet geklaarde grote oorlogen, stiekem een derde oorlog opgestart, een grotendeels verborgen front tegen Al Q'aida in Yemen."

Onder verwijzing naar niet nader genoemde hoge functionarissen van de strijdkrachten en van Verenigdestaatse inlichtingendiensten, meldt de
Times dat de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) "verschillende hoge in contraterrorisme ervaren veld-agenten naar het land," heeft gezonden, terwijl "enkele van de geheimste Special Operations commando's zijn begonnen Yemenitische veiligheidstroepen te trainen in contraterrorisme-tactieken. "

Onder de regering van Obama is de militaire hulp van de VS aan Yemen verhoogd tot 70 miljoen dollar, tegenover vrijwel niets in 2008.

Berichten over verhoogde activiteiten van CIA-agenten en van
Special Operations militaire commando's in Yemen volgen op een reeks van geheime Amerikaanse luchtaanvallen. Op 17 december vuurden VS-gevechtsvliegtuigen kruisraketten af, die volgens ambtenaren in Washington gericht waren tegen trainingskampen van Al Q'aida in de provincies Sana'a en Abyan. Ambtenaren in Yemen zeiden echter dat de aanslagen het leven gekost hebben aan meer dan 60 burgers, waaronder 28 kinderen.

Een tweede luchtaanval werd op 24 december uitgevoerd in de afgelegen regio Shabwa tegen wat Amerikaanse functionarissen beschreven als een vergadering van Al-Q'aida activisten. Ook nu zeiden Yemenieten ter plaatse dat een dergelijke vergadering niet had plaatsgevonden.

Functionarissen van Amerikaanse inlichtingendiensten wijzen erop dat een van de beoogde doelen van de luchtaanval op 24 december Anwar al Awlaki was, een islamitische geestelijke die staatsburger is van de VS en die in New Mexico geboren is. Hoewel Awlaki in verband wordt gebracht met de majoor van het
US Army, Nidal Hasan Malik, die beschuldigd is van de grote schietpartij vorige maand in Fort Hood, is hij zelf van geen enkele misdaad beschuldigd. De poging om hem buitengerechtelijk te executeren heeft nergens in de media of in het politieke establishment in de VS iets uitgelokt wat maar op kritiek lijkt.

Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zijn naar verluidt ook ingezet, tegelijk met een Saudische militaire actie, tegen een interne opstand in het noordwesten van de provincie Saada in de buurt van de grens met Saudi-Arabië. De aanvallen zijn gericht op een gewapende beweging die bekend staat als de Houthis, die genoemd is naar haar vroegere commandant, en die werd opgericht om de Shi'itische bevolking van Zaydi te verdedigen. De Zaydi-bevolking, de dominante groep in het land tot 1962, toen een Nasseristische staatsgreep de heersende monarchie afzette, wordt sedertdien geconfronteerd met onderdrukking en discriminatie van de kant van de huidige regering.

De Houthi-strijders uiten de beschuldiging dat Amerikaanse gevechtsvliegtuigen sinds afgelopen augustus ongeveer 30 aanvallen op Saada hebben uitgevoerd, toen het Yemenitische regime een militair offensief startte onder de naam "Operatie Verschroeide Aarde".

Amerikaanse kringen op het gebied van buitenlandse politiek hebben geprobeerd om de oorlog tegen de Houthis voor te stellen als een strijd tegen de Iraanse invloed in de regio. Tezelfdertijd heeft het Yemenitische régime de onwaarschijnlijke bewering gedaan dat de beweging wordt ondersteund door Al Q'aida, die steunt op het soennitische fundamentalisme en die bij terroristische aanslagen tegen de shi'itische bevolking betrokken is.

De militaire interventie van de VS in Yemen wordt uitgevoerd ter ondersteuning van het dictatoriale régime van veldmaarschalk Ali Saleh, die al meer dan 30 jaar staatshoofd is, eerst -tot 1990- als president van Noord-Yemen, en vervolgens, na de eenwording na de Koude Oorlog, als president van het verenigde land.

Yemen, met 23,8 miljoen inwoners, is het armste land in de Arabische wereld. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Meer dan 40 procent is werkloos en 54 procent is analfabeet.

Naast de Houthi-beweging in het noordwesten van het land, bestrijdt het régime van Saleh ook een afscheidingsbeweging in het zuiden. Het heeft getracht deze oppositiebewegingen met extreem geweld te beteugelen. Naast het uitvoeren van collectieve militaire vergeldingsoperaties, die het leven van duizenden burgers hebben gekost en die tienduizenden op de vlucht hebben gedreven, worden afwijkende politieke meningen systematisch onderdrukt.

Vorige maand heeft het VN-comité tegen foltering een scherp rapport gepubliceerd over de omstandigheden in Yemen, waarin sprake is van "gijzeling, meldingen dat gezinsleden werden ontvoerd en gevangengehouden om ervoor te zorgen dat gezochte personen zich zouden overgeven, evenals willekeurige arrestaties en geforceerde verdwijningen. "

"Ontvoeringen en buitengerechtelijke executies," waren gewoon, volgens het rapport, ook bij minderjarigen.

"Kinderen van zeven of acht jaar oud waren samen met volwassenen opgesloten, en werden vaak misbruikt," aldus het rapport. "Er zijn ook kinderen ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. "

Het rapport zei dat veiligheidstroepen en gevangenisautoriteiten ongestraft martelingen uitvoerden. Een door een Yemenitische mensenrechtenorganisatie aan de VN-commissie voorgelegd document vermeldde een aantal doodgemartelde activisten, naast de beschrijving van gevangenen - waaronder kinderen - die met kabels geslagen, verbrand, en aan hun handen en armen opgehangen zijn, die verkracht zijn en met verkrachting bedreigd werden.

Dit is het karakter van het régime waarmee, volgens de
Times, Obama's "Witte Huis tracht duurzame banden aan te knopen". De uitzending van de Special Operations commando's en CIA-agenten naar Yemen zal deze afschuwelijke onderdrukking alleen maar versterken.

Zoals het artikel van de
Times duidelijk maakt, moet deze repressie, naarmate Washington deze steunt, alleen maar intenser en dodelijker worden. "Het probleem is dat de betrokkenheid van de Verenigde Staten leidt tot sympathie voor Al Q'aida", vertelde een Yemenitische staatsfunctionaris de krant. "De samenwerking is noodzakelijk, maar het lijdt geen twijfel dat zij een uitwerking heeft op de gewone man. Die sympathiseert met Al Q'aida. "

Zo citeerde
Associated Press Gregory Johnsen, een Yemen-deskundige aan Princeton University, die zei dat de toegenomen militaire interventie van de VS in het land "waarschijnlijk contraproductief" was. De bombardementen en de daarbij gemaakte video's en foto's van door Amerikaanse raketten afgeslachte vrouwen en kinderen zorgen volgens hem voor een "een geslaagde wervingsdag voor Al Q'aida".

Dergelijke problemen lijken in Washington of de Amerikaanse media van weinig belang te zijn, terwijl de regering van Obama door blijft gaan met de voorbereidingen voor een derde VS-oorlog in de olierijke regio's die zich uitstrekken van het Midden-Oosten tot in Centraal-Azië.

Het incident met het vliegtuig van Northwest Airlines heeft oproepen om meer directe militaire actie uitgelokt van zowel Democratische als Republikeinse politici.

Senator Joseph Lieberman, de zogenaamde "onafhankelijke Democraat", die aan het hoofd staat van het
Homeland Security Committee van de senaat, riep zondag op tot een "preventieve" militaire interventie in Yemen.

"Iemand in onze regering zei tegen mij in Sana'a, de hoofdstad van Yemen, dat Irak de oorlog van gisteren is," zei Lieberman in een interview op
Fox News. "Afghanistan is de oorlog van vandaag. Als we niet preventief handelen, zal Yemen de oorlog van morgen worden. Dat is het gevaar waar we voor staan."

In hetzelfde programma was senator Arlen Specter, een democraat uit Pennsylvania, het daarmee eens en hij zei dat een militaire aanval op Yemen "iets [is] wat we moeten overwegen."

"Yemen is de nieuwe FATA, of zal dat worden," zei volksvertegenwoordiger Jane Harman, een Californische Democraat, die voorzitter is van het
Homeland Security-subcomité voor Inlichtingen van het House of Representatives. Ze verwees daarbij naar de Federaal Bestuurde Tribale Gebieden in Pakistan, waar de CIA en het VS-leger steeds frequenter raketaanvallen uitvoeren, naast acties op de grond door Special Operations troepen.

De Amerikaanse media marcheren, zoals bij elke andere aanzet naar een oorlog, netjes in de maat. De
Washington Post publiceerde maandag een voorpagina-artikel met de kop "Al-Q'aida-groep in Jemen wordt steeds belangrijker".

Hoewel het artikel in de
Post erkent dat de stelling dat Al Q'aida de mislukte bomaanslag op het vliegtuig op poten had gezet nog moest worden bewezen, ging het verder met: "Als de claim waar is, betekent deze... het ontstaan van een belangrijke nieuwe bedreiging voor de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika."

Zoals gebruikelijk waren de nieuwskanalen op de kabel zelfs nog categorischer en oorlogszuchtiger. "Dus we zijn hier de boot aan het missen?" vroeg
CNN-presentator Kyra Philips maandagmiddag aan een contraterrorisme-"expert". "We zijn in oorlog in Afghanistan, we zijn in oorlog in Irak. Zouden we ook in Yemen in oorlog moeten zijn?"

Als de VS zich voorbereiden op weer een nieuwe oorlog, deze keer in Yemen, dan is het niet om het terrorisme uit te roeien of om het Amerikaanse volk te beschermen. De bewering dat dergelijke methoden deze vermeende doelen kunnen realiseren, kunnen vrijwel overal worden gebruikt om Amerikaanse militaire interventies te rechtvaardigen, van Pakistan, tot Somalië, tot Indonesië, tot de Filippijnen en het hele Midden-Oosten.

Het werkelijke doel van het VS-imperialisme is om overal ter wereld haar hegemonische controle op te leggen over de strategische energie-leveringen en de pijpleidingen en de scheepvaartroutes die brandstof leveren aan de grootste mogendheden van de wereld. Yemen beheerst de Straat van Bab-el-Mandeb, die de Golf van Aden met de Rode Zee verbindt en die toegang biedt tot het Suezkanaal, een vitaal knooppunt waarlangs dagelijks tankschepen zo'n drie miljoen vaten olie vervoeren.

De regering van Obama won de verkiezingen onder de leuze "change", in grote mate vanwege de vijandigheid van het Amerikaanse volk tengevolge van de twee oorlogen die onder het presidentschap van George W. Bush gestart waren. Nu is het Witte Huis van Obama, in plaats van deze oorlogen te eindigen, de bezetting van Irak aan het verlengen, stuurt het minstens 30.000 extra Amerikaanse militairen naar Afghanistan en begint het in Yemen nog een andere Amerikaanse militaire interventie.

Deze militaire acties zullen dood en verderf betekenen voor de volkeren van deze landen, een groeiend aantal doden en gewonden in het VS-leger en de toenemende waarschijnlijkheid van een veel breder en potentieel wereldwijd conflict.

De toenemende dreiging van een Amerikaanse oorlog in Yemen toont de onmogelijkheid van verzet tegen het Verenigdestaatse militarisme in het kader van het kapitalistische twee-partijenstelsel. Deze strijd vereist de onafhankelijke politieke mobilisatie van de werkende klasse tegen de regering van Obama op basis van een socialistisch programma, dat een einde moet maken aan het winststelsel, dat de drijvende kracht is van de imperialistische oorlogen.

Bill Van AukenVertaald uit het Engels door Dwarslezer

Geen opmerkingen: