zondag 17 januari 2010

Bestaat er een aardbevingswapen? (overgenomen artikel)

Het volgende artikel werd op 29 mei 2008 gepubliceerd door collega-blog Alles Schall und Rauch:

Al lang wordt erover gespeculeerd of een aantal aardbevingen in de laatste jaren misschien niet van natuurlijke oorsprong zijn, maar doelbewust door mensen opgewekt zijn. De meest recente aardbeving
[dit artikel is uit 2008!] in China, waarbij meer dan 80.000 mensen gedood zijn, heeft deze vermoedens versterkt.

Was het een aanval op China? Een waarschuwing en een les? Gaat het erom erom te voorkomen dat China, als grootste crediteur van de VS de waardeloze dollar overboord gooit, zoals het land al lang geleden aankondigde dat het 1 biljoen (duizend miljard) dollar zou vervangen door Euro's, goud en zilver? Gaat het er uiteindelijk om de Verenigdestaatse munt en daardoor de VS zelf te redden?

Een ding moet duidelijk zijn: er loopt al lang een geheime oorlog tussen de VS en China... in Soedan, Pakistan, Birma, Tibet... op vele fronten.

Hier volgt een video van Benjamin Fulford, waarin hij verbazingwekkende dingen vertelt over een aardbevingswapen, dat mogeljik tegen China werd ingezet. Ik heb gewoon vertaald en opgeschreven wat Fulford vertelt:

De film begint ermee dat Fulford verwijst naar zijn interview van verleden jaar met de voormalige Japanse minister van Financiën, Heizo Takenaka, waarin hij hem vroeg: "Waarom hebt u de controle over het Japanse financiële systeem overgedragen aan een groep Amerikaanse en Europese oligarchen?" Het antwoord van Takenaka luidde: "omdat Japan door een aardbevingsmachine bedreigt werd!!!"

Daarna zegt Fulford dan: "Op dat moment kon ik die verklaring niet geloven. Maar later, toen ik daar iets over gepubliceerd had, vertelde de Japanse veiligheidspolitie me dat de stad Niigata door een aardbeving getroffen zou worden, omdat ik dat gepubliceerd had. Slechts twee dagen later lag de grootste kernreactor van Japan in de omgeving van Niigata midden in het epicentrum van twee aardbevingen, beide met een kracht van 6,8!!!

Dat was voor mij een té groot toeval.

Daarna heb ik het een en ander opgezocht en daarbij vond ik dan alles over HAARP. Daar weten ze werkelijk hoe ze daarmee aardbevingen kunnen opwekken. Dat doen ze door een microgolfstraal in de ionosfeer te schieten, met een vermogen van
1 miljard watt!!!

[Deze en latere verwijzing(en) naar microgolven is (zijn) niet juist. Bij microgolven gaat het om frequenties van meer dan 2 GHz (1 GHz = 1.000.000.000 Hertz). HAARP gebruikt echter normale radiofrequenties (onder 30 MHz = 30.000.000 Hertz) en vaak zelfs erg lage frequencies (VLF, zoals op een van de beelden in de video wordt aangegeven) of extreem lage frequencies (ELF). De vergelijking met magnetrons gaat daarom niet op, maar de effecten van HAARP zijn ook -juist!- met die lage frequenties te bereiken. Denk maar aan de radiocontacten met onderzeeërs, die plaatsvinden op frequenties van slechts enkele kHz (= 1.000 Hertz). - Dwarslezer]

Daarmee wordt de ionosfeer opgetild, waarna die dan weer terugvalt. En de manier waarop die terugvalt, zorgt dan voor de aardbevingen. Net als een operazanger door het zingen van een bepaalde toon glazen uit elkaar kan laten spatten, zo kan de frequentie van de straling worden aangepast aan de rotsachtige ondergrond van hun doel, waardoor het gesteente begint te trillen en zo een aardbeving ontstaat.

Deze machine met haar microgolfstraling, kan ook onderaards water verhitten en daarmee aardbevingen opwekken. Bedenk maar wat een magnetron met water doet. Die warmt het op, en zeker als er 1 miljard Watt op wordt losgelaten!!!

Stellen we ons nu voor dat we een microgolf van 1 miljard Watt op een tropische storm richten. Daarmee kun je die veel groter en dodelijker maken en de richting van de storm sturen.

Deze lui zijn in staat de cycloon die bijv. onlangs Birma vernietigde op te wekken, of de Tsunami die Indonesië trof (door middel van een zeebeving) en de aardbeving die net China getroffen heeft.

Daarop heb ik in mijn blog voorspeld dat men de straling door kleurveranderingen in de atmosfeer zou kunnen herkennen, en na de aardbeving in China doken inderdaad video's op, die kort vóór de aardbeving een gekleurde lucht lieten zien. Daar kwam nog bij dat een Taiwanese satelliet kort vóór de aardbeving een vermindering van 50% van de ionosfeer mat boven het gebied van de aardbeving.

Precies zo een vermindering van de helft van de ionosfeer zou men met HAARP verwachten, want die zou opgetild moeten worden en daarna weer neer moeten knallen.

Het ziet ernaar uit dat de waanzinnige criminelen die de regering van de VS hebben overgenomen andere landen bedreigen met een aardbevingswapen. Daarom roep ik de regeringen van Japan, Rusland en China op om alles wat ze weten over dit wapen, dat door de Verenigdestaatse militairen wordt gebruikt, openbaar te maken voor de hele wereld.

Ook zou ik alle loyale patriottische leden van het VS-leger, met name van de Luchtmacht, willen vragen de centrales die het HAARP-systeem in Alaska en Groenland van energie voorzien te bombarderen, om zo deze massamoord te beëindigen. Daarmee hebben ze al 500.000 mensen gedood.

Het kan toch geen toeval zijn, dat deze gebeurtenissen p0litiek gezien allemaal precies op tijd komen? Zo verlangde de VS-regering van de Indonesiërs dat ze de Straat van Malakka voor VS-oorlogsschepen zouden openstellen en dat ze deel zouden nemen aan de "strijd tegen het terrorisme", waarop niet werd ingegaan. Wat gebeurde er toen? Een tsunami die de kust van Indonesië verwoestte, en daarna hebben ze alsnog besloten om mee te werken.

Precies zo nu met Birma. Dat land stond voor een belangrijke politieke verkiezing en toen kwam die ernstige orkaan. En wat een toeval... vóór de kust bevonden zich Franse, Britse en Verenigdestaatse oorlogsschepen, vol met hulpgoederen, zodat ze die meteen konden leveren. Normaliter duurt het weken voordat men van de andere kant van de wereld ter plaatse is.

En nu zijn er dan de afspraken van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) en nog andere staten in verband met het samenwerkingsaccoord van Shanghai. En Japan heeft ook een erg vriendschappelijke topconferentie gehouden met China, waarbij de Japanse keizer de Chinese regeringsleider DRIE MAAL ontmoette.

President Bush heeft de keizer in de laatste acht jaar niet één keer ontmoet.

Met andere woorden, de Verenigde Staten zijn volledig geïsoleerd en in plaats van de politie-agent van de wereld, zijn ze nu de crimineel, de gangster, de hooligan van de wereld. Ze zijn door waanzinnigen overgenomen... en we moeten hen stoppen. We moeten ook verhinderen dat ze de publieke opinie in het Westen laten geloven dat een Derde Wereldoorlog nodig is. Dat is namelijk wat ze willen... maar die zullen ze niet krijgen.
Tot zover zijn verklaring. Daarna krijgen we nog getuigenissen te zien van mensen die aan het HAARP-project meegewerkt hebben, evenals beelden van de verkleurde lucht op 10 minuten vóór de aardbeving in China.Nu kan iedereen zelf bepalen of het volstrekte onzin is wat Fulford beweert, of dat er toch iets aan de hand is.

Hoeveel is 1 miljard Watt?

De meesten van ons hebben een magnetron thuis om voedsel op te warmen. Een gemiddelde magnetron heeft een vermogen van ongeveer 1.000 Watt en kan een glas water in 2 tot 3 minuten aan de kook brengen, dus erg snel. Dat is de bedoeling van een dergelijk toestel, de watermoleculen in de levensmiddelen door zijn "radarstraling" in beweging te brengen en zo te verhitten.

Stellen we ons nu eens voor dat we een muur bouwen van 1 miljoen (!!!) magnetrons en dat we die inschakelen. Dat is 1 miljard watt. Als die op een doel gericht worden, dan kan men daarmee heel beslist een griezelige schade veroorzaken.

Hier nog foto's van de lucht boven China, 30 minuten voordat de aardbeving begon:Meer foto's en video's kun je hier vinden...

Geen opmerkingen: