zondag 10 januari 2010

Als...

Als politici zich zouden houden aan hun mooie woorden over vrede, bestrijding van ziekte, armoede en honger, zou de wereld een paradijs zijn geweest, waarbij de bijbelse hof van Eden een stadstuintje geleken had.

Helaas, zo zit de wereld niet in elkaar: oorlogszuchtige politici (denk maar aan Henry "Killinger" Kissinger en Barack "Change" Obama) krijgen weliswaar de Nobelprijs voor de vrede, maar dat heeft geen enkele betekenis. Dat is net zoiets als dat ik een Pulitzerprijs zou krijgen voor mijn journalistieke werk (nog afgezien van het gegeven dat die prijs alleen in de VS uitgegeven werken betreft).

Ze gaan gewoon door met het voeren van oorlogen en met de uitbuiting van een groot deel van de wereldbevolking, en daarbij hebben hun mooie woorden geen enkele betekenis. Het gaat hun (en hun stiekeme opdrachtgevers uit het bedrijfsleven) uitsluitend om het verhogen van de kapitalistische winstcijfers: net zoals in de VS en in de Europese Unie een groot aantal werklozen daarvoor van belang is - zo kunnen namelijk de lonen gedrukt worden, waardoor de werkstelers (in kapitalistische nieuwspraak "werkgevers") nog meer geld uit de handen kunnen houden van degenen die het werk doen en die de wereld draaiend houden: de arbeiders.

De Vancouver Sun publiceerde gisteren een artikel waaruit blijkt dat Canada in het fiscale jaar 2009/2010 ongeveer anderhalf miljard Can$ uitgeeft om 2.850 soldaten in Afghanistan te houden, wat neerkomt op ongeveer $ 525.000,-- per jaar per soldaat.
Voeg daarbij de miljarden die het Nederlandse régime intussen al uit de zak van de belastingbetalers gegraaid heeft om Afghanen te laten doodschieten door Nederlandse militairen en de biljoenen (of biljarden?) die het régime in Washington daar (en trouwens ook in Irak en elders in de wereld) misbruikt om landen onder hun controle te houden of te krijgen en om te voorkomen dat de slachtoffers van het kolonialisme hun gerechte eisen kunnen stellen.

Als... politici zich aan hun mooie woorden zouden houden, zou al dat nu aan dood en verderf verspilde geld, ervoor gezorgd hebben dat de hele wereldbevolking een waardig leven zou hebben kunnen leiden, waarin niemand zich meer in arren moede, als een kat in het nauw, genoodzaakt zou voelen om een toevlucht te nemen tot geweld (in kapitalistisch-kolonialistische nieuwspraak "terrorisme"), omdat er niet geluisterd wordt naar gerechtvaardigde bezwaren tegen uitbuiting en kolonialistische diefstal.

Wanneer komt de bevolking van de "westerse democratieën" eindelijk eens in opstand tegen de misdaden die overal ter wereld (óók in hun eigen landen) door de -zogenaamd democratisch gekozen- régimes van hun landen, gepleegd worden? Alle mooie woorden ten spijt zullen deze régimes gewoon doorgaan op de huidige weg. Als er geen "terrorisme" te bestrijden was, zou het wel uitgevonden worden (wat in feite al het geval is met dat van Al Q'aida), omdat angst een uitstekend middel is om 'hun' eigen bevolkingen te onderdrukken, om asociale en ondemocratische wetten door te drukken "in het kader van de bestrijding van het terrorisme"...

Wordt wakker, stelletje consumenten van hapklare-TV-brokken... Er zijn belangrijkere dingen dan de bewegende poppetjes die je via je TV ziet, en er gebeurt meer in de wereld dan de TV-journaals en -actualiteitenrubrieken je laten zien. Wordt wakker, en laat je bij volgende verkiezingen niet meer misleiden door fraai klinkende beloften van politici, of door xenofobe waanideeën die tegenwoordig al niet meer beperkt zijn tot PVV en het clubje van Rita V., maar ook doorgedrongen zijn tot de centrumpartijen. Analiseer de wereld vanuit een objectief gezichtspunt en vraag je af waarom de dingen zouden moeten zijn, zoals ze in de bijbel staan, dat oude sprookjesboek; waarom ze moeten zijn zoals in de grondwet staat - die is niet meer dan een aantal woorden door de machthebbers op een bepaald moment in het verleden gerangschikt zijn, verder niets...

Sommigen zien de dingen zoals ze zijn en zeggen "Waarom?"
Ik droom dingen die nog nooit bestaan hebben en zeg "Waarom niet?"
[Robert Kennedy]

Geen opmerkingen: