dinsdag 7 mei 2013

En zoiets durft zich "socialisten" te (laten) noemen???

De PvdA-minister van onderwijs heeft er alle vertrouwen in dat PvdA-führer Diederik Samsom de PvdA-leden ervan zal kunnen overtuigen de strafbaarstelling van illegaliteit te steunen (zie de Volkskrant van 5 mei).

Deze partij is overigens nooit socialistisch geweest is (evenmin als haar voorganger, de SDAP), maar op zijn best sociaal-democratisch, totdat haar grote roerganger Wim Kok (van wiens achternaam het werkwoord kokhalzen moet zijn afgeleid) de ideologische veren van de PvdA meende te moeten afschudden.

Vergeten zijn de PvdA-parlementariërs, -leden en -stemmers zeker hoe de Nederlandse Roverheid in het verleden moordde in Indonesië, hoe dat land door de VOC (zo bewonderd door Balkenende), en met name in opdracht van de koningen Willem I, II persoonlijk werd leeggeroofd, of hoe de VWC voor grof geld slaven transporteerde van Afrika naar Amerika. Of hoe tot het einde van de 18e eeuw in Nederland officieel kaperbrieven werden afgegeven, op grond waarvan het wettelijk mogelijk was schepen van bepaalde andere landen te beroven... Dát is wat ik noem illegaliteit, ook al was het dan bij "wet" toegestaan! Of zoals de Nederlandse Roverheid nog maar kort geleden illegaal de Verenigde Staten ondersteunde bij het onderdrukken en uitmoorden van de Irakese en Afghaanse bevolking. Of zoals het Nederlandse régime nog steeds Israel steunt bij het onderdrukken van de Palestijnse bevolking...

De hele discussie over de strafbaarstelling van "illegaliteit" doet me trouwens denken aan de voortvarendheid, waarmee de Nederlandse Roverheid vóór de Duitse inval in Nederland de grenzen gesloten hield voor uit Duitsland gevluchte joden.

Dat de nep-liberale VVD illegaliteit graag strafbaar wil stellen, kan ik me voorstellen. Die partij denkt alleen aan geld (uiteraard op de eigen bankrekening) - en misschien speelt bij die partij nog wel het idee mee dat het gemakkelijker -en goedkoper!- is een "illegale" buitenlander huishoudelijk werk te laten doen voor een aalmoes, dan iemand op de correcte wijze in dienst te moeten nemen. En van de xenofobe PVV kan ik me dat uiteraard ook voorstellen: die partij draait grotendeels op het in de modder trappen van niet-blanke en niet-christelijke mensen.


Ik vind het trouwens onbegrijpelijk dat een minister van onderwijs zich druk maakt over het strafbaar stellen van illegaliteit. Zij zou zich moeten inzetten om de kinderen van "illegaal" in Nederland verblijvenden ook goed onderwijs te kunnen bieden. Zij toont daarmee aan dat in feite een minister(ie) van onderwijs in Nederland overbodig is, mede gezien de snelheid waarmee in dit land ("ons land" krijg ik niet meer uit mijn strot) het onderwijs, net zoals de gezondheidszorg en ouderenzorg, cultuur en andere belangrijke zaken systematisch worden uitgekleed en uitverkocht aan de beursspeculanten, de werkelijke nuttelozen van de maatschappij. Beursspeculatie zou eigenlijk strafrechtelijk dienen te worden vervolgd! Maar welke partij durft daar een verkiezingspunt van te maken?

Geen opmerkingen: