donderdag 30 mei 2013

Verder onderzoek PLEASE!!!

Het was mij nog niet helemaal duidelijk waarom er in Nederland zo kolossaal veel bezuinigd moet worden. OK, er worden bakken geld weggesmeten en verkwist door (en voor) de zogenaamde Oranjes, er worden ondeugdelijke communicatie- en informatica-toepassingen aangeschaft bij de hulpdiensten en bijv. de belastingdienst, er worden straaljagers besteld, waarvan nog steeds niet duidelijk is hoeveel ze uiteindelijk zullen moeten kosten, er wordt "steun" gegeven aan banken (terwijl de foute directeuren van die banken nog steeds bonussen krijgen) en er worden grote projecten opgestart die achteraf een veelvoud van de begrote bedragen kosten. Maar toch is het voor mij onverklaarbaar hoe het mogelijk is dat we aan allerlei eigen bijdragen, milieuheffingen, belastingen, premie voor de zorgverzieking e.d. bijna meer moeten betalen dan we van ons inkomen overhouden. 

Vandaag licht Trouw een eerste tipje op van de sluier van de vage over-de-balk-gooierijen in Nederland.: De NIET-socialistische Job Cohen heeft voor 23 vergaderingen en het opstellen van een rapport over de rellen in Haren (naar aanleiding van een aankondiging op Facebook) niet minder dan ruim € 35.000 in zijn zak gestoken, meer dan veel mensen in een jaar tijd ontvangen voor het levensonderhoud van hun gezin. De overige vier leden van de betreffende commissie vingen ("verdienden", zegt Trouw, maar niemand kan mij wijsmaken dat die lui dat werkelijk verdiend hebben!) slechts € 5.750.

Ik denk zo dat het de hoogste tijd wordt dat er eens een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld bij allerlei commissies en vergaderingen van overheids- en door de overheid ingestelde clubs. Wie weet kan op die manier in één klap al het EU-gezeur over bezuiningen de kop ingedrukt worden. We kunnen daarbij meteen afspreken dat lui die in een commissie zitten en die een inkomen hebben van € 100.000 of meer, daar gewoon gratis aan moeten deelnemen, net zoals in de Verengde Staten burgers verplicht bij een rechtszitting in een jury moeten zitten.

Geen opmerkingen: