maandag 13 mei 2013

Fijne uitvinding, die privatisering...

Iedereen die in Nederland (noodgedwongen) zorgverzekerd is, weet hoeveel de premies opgelopen zijn, sinds onder grote druk van VVD-minister Hoogervorst in 2006 de Zorgverziekingswet is ingevoerd. Ongetwijfeld mede omdat de aandeelhouders van de zorgverziekingsverzekeraars hun bankrekeningen met hun grote graaihanden flink willen zien aangroeien is de premie ongelooflijk sterk gegroeid. Om te voorkomen dat de kosten nóg meer boven de bomen uitgroeien, meent de Nederlandse Roverheid de oplossing gevonden te hebben in het steeds meer beperken van het basispakket voor de verzekerden (zeg maar: ontzekerden), en het tezelfdertijd steeds verder verhogen van de diverse "eigen risico's". Het gevolg zal inderdaad zijn dat sommige mensen het zich niet meer kunnen permitteren om nog de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Tja, dat doet me toch erg denken aan de plannetjes van Hitler, die vond dat zwakken en ouderen beter uitgeroeid konden worden...

Wat werkelijk nodig is, is de gezondheidszorg weer tot een overheidstaak te maken, zónder aandeelhouders, en ook zonder veelal nutteloze managers met een inkomen boven één ton per jaar of desnoods boven de Balkenende-norm.

Wat de Haagse Bluffers daarentegen doen, naast het uitkleden van de zorgverzekering, is ook nog het beperken van de middelen waarover ziekenhuizen kunnen beschikken om de nodige zorg te kunnen leveren - uiteraard nadat de zware management-top ook hier weer bovenmatig verwend wordt met geld dat ze niet verdient.

Een gevolg daarvan blijkt nu weer te zijn dat er in Nederlandse ziekenhuizen driftig gefraudeerd wordt met declaraties (zie NRC/Handelsblad van 10 mei 2013). Volgens de Telegraaf van vandaag gaat het om een bedrag van zeker 3 à 4 miljard €€ per jaar.
De Telegraaf suggereert elders dat met dit ten onrechte gedeclareerde bedrag "mogelijk de voortdurende druk op de zorg drastisch [zou] kunnen worden verminderd en [...] de kwaliteit van de medische dienstverlening een opwaartse impuls [zou] kunnen krijgen." Dat is natuurlijk wel erg kort door de bocht, want eerst zou onderzocht moeten worden waarvoor dat geld gebruikt is. Het zou mij niet verbazen wanneer een aanzienlijk gedeelte ervan wordt gebruikt om zorg te kunnen bieden, die door de Haagse bezuinigingen anders niet meer geboden zou kunnen worden.

Haagse Bluffers, PVVDA-ers en andere kapitalistische clubs, de gezondheidszorg kan wel degelijk én goedkoper én beter:
  • gezondheidszorg in overheidsbeheer;
  • medici, specialisten in loondienst bij de ziekenhuizen en niet inhuren;
  • management beperken tot het nodige, en zónder allerlei onnodige overleg-niveaux: verpleegkundigen en artsen zijn zeer goed in staat om zelf te bepalen wat er gedaan moet worden: tenslotte zijn ZIJ het die het werk (moeten) doen;
  • de zorgverzekering in overheidsbeheer;
  • de premie inkomensafhankelijk, met eenzelfde percentage voor iedereen, dus degenen die een paar ton per jaar bij elkaar graaien, betalen ook premie over ál dat geld.
En ditzelfde dient uiteraard ook te worden (her)ingevoerd voor andere zaken die van algemeen belang zijn, zoals: het (openbaar!) onderwijs, de thuiszorg, ouderenzorg, de energievoorziening, cultuur, openbaar vervoer, post en telefoon, ....

Welke politieke partijen hebben (behalve de SP) de moed om eindelijk eens te gaan doen, wat ze al jaren beloven? De belangen van de bevolking dienen. 

2 opmerkingen:

Willem Wejes zei

Privatisering.

In Den Haag was er vroeger een ziekenfonds "Algemeen ziekenfonds De Volharding". Geschoeid op socialistische grondslag.
De naam leeft nog voort in de ziektekostenverzekeraar "Azivo" maar die zit door al dat geprivatiseer nu bij een grote jongen in.

wikipedia:
"...Ziekenfondsen die door de verzekerden zelf werden opgericht en bestuurd.
Deze ziekenfondsvorm was vooral, maar niet uitsluitend, populair in socialistische en rooms-katholieke kring.
Voorbeelden hiervan zijn het Haagse ziekenfonds De Volharding..."

Wat ik wilde zeggen, is dat "De Volharding" beschikte over een eigen ziekenhuis; een eigen apotheek; artsen en tandartsen
in loondienst; de praktijkruimten werden ingericht door het ziekenfonds. In de stad staan receptenbussen: het fonds had / heeft
een eigen ophaal- en bezorgingsdienst voor geneesmiddelen: als je ziek was kon je immers niet van huis gaan. Vrijwel elke Haagsche
fondsverzekerde was door de prima service bij De Volharding. Toen de gezondheidszorg zo nodig geprivatiseerd moest worden
was het landelijk nieuws dat De Volharding oneigenlijke concurrentie was voor apothekers; artsen etc. en De Volharding moest dus
ontmanteld worden. Toch was De Volharding wat je kunt noemen ook toen al "geprivatiseerd". En je moest wel een arts van De Volharding nemen:
dat lijkt op de trend van de hedendaagse verzekeraars.

Zo ver ik kan zien zijn de zorgverzekeraars bezig om de boel op dezelfde manier te gaan
regelen als "De Volharding" destijds. Het belangrijke verschil is dat efficiënt werk nu niet meer het belang van de patiënt, maar van
de aandeelhouder dient. En dat verzekeraars de ballen verstand hebben van medische zaken.

Zeggen dat "De Overheid" de gezondheidszorg zou moeten regelen vind ik geen goed idee: de overheid zou strikte regels of wetten
moeten maken opdat de gezondheidszorg efficiënt en sociaal wordt uigevoerd. En de uitvoering goed controleren.
De uitvoering zelf kan net als met de vroegere ziekfondsen aan plaatselijke ziekenhuizen etc. worden overgelaten.

het is off-topic, maar ik herhaal toch nog mijn opmerking van voor de verkiezingen:
"...Samsom is niet dom, maar wil te graag meedoen en gooit daardoor zelfs - onder het motto van "wat ben ik toch een goede huisvader" -
zijn gehandicapte kind te grabbel om op het pluche te komen. Ook herhaalt hij de bekende draaideur-filosofie van de PvdA met
de verstofte ideologische veren die geheel onverwacht toch nog onderin een bureaulaatje werden aangetroffen en nu breed worden uitgemeten.
En die er vermoedelijk ook meteen weer in zullen verdwijnen als het te pas komt. Of zijn het veren die ze snel
van de SP hebben gejat en die ze na de verkiezingen weer teruggeven?..."

Groet,
Willem Wejes

Dwarslezer / Entrelector zei

Willem, ik wil ook beslist niet dat er nog een overheids"dienst" komt die de gezondheidszorg "doet". De overheid moet alleen zorgen voor goede regelgeving voor de herinvoering van de ziekenfondsen, maar dan deze keer met een voor iedereen volledig inkomensafhankelijke premie, zonder de indertijd door VVD en CDA uitgevonden nominale premie, die bedacht werd om degenen met een laag inkomen zwaarder te kunnen belasten.