zaterdag 1 december 2007

Ook voor Plasterk is gehakt genoeg...

Minister Plasterk (Onderwijs) vindt dat "master"-studenten maar meer moeten gaan betalen, misschien een hoger collegegeld of een lening in plaats van een studiebeurs. Daardoor houdt het ministerie geld over om het onderwijs te verbeteren. Hij vraagt zich trouwens ook af waarom eigenlijk niemand tevreden is met een "bachelor"-diploma: "Nu stroomt 80% van de bachelors door naar een master, terwijl je met een bachelordiploma prima de arbeidsmarkt op kunt." Plasterk ontkent dat de kwaliteit van het onderwijs de laatste decenna door de 'vernieuwingen' is verslechterd, maar hij geeft toch wel toe dat onderwijsinstellingen teveel op aantallen leerlingen en diploma's gefixeerd zijn geweest. "De norm is verlaagd zodat meer leerlingen een diploma kunnen halen. Het is de wereld op zijn kop." (de Volkskrant vandaag)

Het is duidelijk: Plasterk is ook een slachtoffer van het slechte onderwijs. Hij slaagt er niet eens in zijn leugen eerlijk te laten klinken. Natuurlijk is het onderwijs verslechterd door de 'vernieuwingen'. Alleen al het feit dat scholen afgerekend worden op aantallen leerlingen en geslaagdenpercentages is symptomatisch voor de verkeerde accenten van de overheid.

Nog walgelijker is het om nu de leerlingen op te laten draaien voor de huidige crisissituatie. Die is niet ontstaan doordat ineens iedereen een "master" [alleen al van die term uit het Angelsaksische onderwijsstelsel krijg ik elke keer kotsneigingen] wilde halen, maar omdat het Nederlandse bedrijfsleven alleen nog maar kijkt naar de papiertjes die iemand gehaald heeft.


Die opmerking over de op zijn wereld staande kop herinnert me trouwens aan het bericht (van het persbureau
Novum, zie o.a. in Nu.nl van 27 november dit jaar), waarin gemeld wordt dat mensen op grond van hun ervaring zonder veel moeite gratis een diploma kunnen krijgen via het UWV (zoals nu al het geval is bij de sociale diensten). De ervaring is dus wel belangrijk, maar wordt pas relevant wanneer er ook een papiertje bij zit. Hoe op-zijn-kopper kan het nog?

Als het onderwijs in Nederland verbeterd moet worden -en daarvan ben ik een groot voorstander!- dan zou het régime van dienst eens moeten kijken voor welke doeleinden in het verleden geld is misbruikt, dat voor het onderwijs noodzakelijk was. Aan die doeleinden moet dat geld dan acuut onttrokken worden, en die doeleinden moeten dan maar eens wat gaan 'vernieuwen' op de manier waarop het onderwijs in de voorbije decennia is 'vernieuwd'. Tot onder de nullijn dus!

Dan maar géén 'salaris'-verhoging voor ministers, parlementariërs, en 'monarchie'. Die hebben ook zonder de recente opslag al meer dan genoeg voor een leven zonder zorgen. Dan maar geen JSF-speeltjes voor het ministerie van oorlog. Dan maar geen oorlogs opbouwmissie in Afghanistan voor de belangen van de Big Brother Bush Bende.

Geen opmerkingen: