zondag 1 maart 2009

Lijst van de atoominstallaties op de hele wereld... (overgenomen artikel)

... maar waar is die van Israel?

We horen zo veel gejammer over de atoominstallaties van Iran en Noord-Korea, en over hoe gevaarlijk die zijn voor de mensheid. Ja, de regering Obama heeft de leugens van de regering van Bush nu één voor één herhaald voor de Verenigde Naties en heeft daarbij gesproken van gevaar en "dat een Iraans kernwapenprogramma verhinderd moet worden", ofschoon de internationale nucleaire toezichthouder elke keer opnieuw benadrukt dat Iran slechts een civiel programma heeft. Het gelieg op last van Israel gaat gewoon door, in dit verband is er geen sprake van "Change".

Door de westerse regeringen, in het bijzonder die van Israel, wordt met behulp van de gelijkgeschakelde pers een bedreiging opgebouwd, die helemaal niet aanwezig is. Het herhalen van de leugens over de massavernietigingswapens van Saddam Hussein om Irak te kunnen overvallen, wordt nu toegepast om een reden te hebben om aan Iran de oorlog te verklaren. Er wordt gesproken over de noodzaak van het vernietigen van de nucleaire installaties in Bushehr, die echter nog niet eens in bedrijf zijn.

Robert Gibbs, woordvoerder van VS-president Barack Obama, zei op vrijdag 20 februari in Washington: "De internationale gemeenschap kan er niet op vertrouwen, dat dit programma uitsluitend van vreedzame aard is."

Maar wat zien we aan de andere kant? Word er met dezelfde maatstaf gemeten als het om Israel gaat? Wordt Israel gedwongen zijn kernprogramma openbaar te maken?

Ik heb de door het International Nuclear Safety Center, het VS-Ministerie van Energie, gepubliceerde wereldkaart van alle nucleaire installaties eens bekeken, en daarbij is me iets opgevallen. Ja, Bushehr in Iran is vanzelfsprekend op de kaart aangegeven, evenals alle andere kernreactors ter wereld, maar er ontbreekt een belangrijke installatie, die van Dimona in de Negev-woestijn in Israel. Waarom is die niet vermeld? Kijk zelf maar hiernaast.

Hier is een link naar de site met de interactieve kaarten en alle informatie.

Waar is de kernreactor van Dimona in Israel?

Zelfs in de eenzijdige en gecensureerde Wikipedia staat: "Zo'n tien kilometer ten zuiden van Dimona ligt het Negev Nucleair Onderzoekscentrum. In 1985 bracht Mordechai Vanunu, medewerker van dit instituut, bewijzen voor het bestaan van een Israëlisch kernwapenprogramma naar buiten."

In de Duitse versie van Wikipedia wordt nog meer informatie verstrekt:
„Dimona is in eerste instantie bekend vanwege zijn kernreactor in het Negev Nuclear Research Center, dat op 15 kilometer afstand met Franse hulp gebouwd werd. Israel heeft nooit officieel bevestigd dat het kernwapens bezit. In het algemeen wordt er desniettegenstaande van uitgegaan dat Israel atoomwapens bezit en dat het in Dimona nucleair materiaal produceert dat geschikt is voor kernwapens. Schattingen spreken van 200 atoomkoppen. Deze veronderstelling wordt o.a. ondersteund door de verklaringen van Mordechai Vanunu, een vroegere technicus van de reactor, die op grond van in Groot-Brittannië gepubliceerde detailverklaringen en in de reactorkern gemaakte foto's voor lange tijd in de gevangenis moest boeten."

Wat betekent "moest" hier? Vanunu is tot op heden nog steeds niet in vrijheid. Met alle mogelijke middelen wordt geprobeerd te verhinderen dat hij vrijkomt, zodat hij het "staatsgeheim" van het Israelische kernwapenprogramma niet kan vertellen. Met een draconische voorbeeldstraf voor Vanunu zijn alle andere insiders die ergens over zouden willen praten volledig geïntimideerd.

Steeds wordt er gesproken over het gevaar van het niet-bestaande Iraanse programma, dat onvoorwaardelijk beëindigd moet worden, indien nodig met een vernietigingsaanval. Maar hoe zit het met het Israelische programma, dat daadwerkelijk bestaat en dat zijn Arabische buren bedreigt?

Iran heeft het niet-proliferatieverdrag ondertekend en laat regelmatig IAEA-inspecties van zijn installaties toe. Israel niet, dat ook niet het non-proliferatieverdrag ondertekend heeft, terwijl ook inspecteurs van de VN daar geen installaties
mogen inspecteren. Israel maakt daarvan een geheim en bestrijdt zelfs dat het een kernreactor en atoomwapens bezit. Israel liegt de wereld recht in het gezicht. De voormalige VS-president Jimmy Carter heeft echter bevestigt, dat Israel minstens 150 atoombommen bezit.

Hoe machtig de pro-Israel lobby in de politiek, de media en zelfs bij de atoominspectie-gremia is, kan men duidelijk zien aan het ontbreken van de reactor in Dimona op de wereldkaart van alle nucleaire installaties, en omdat dit bij alle discussies nooit genoemd wordt. Schrijft er ook maar één westerse krant over het Israelische programma, en over het feit dat Israel al atoombommen bezit? Nee, dat wordt allemaal verzwegen en er wordt gedaan alsof Iran de "slechterik" is. Over degene die alles al bezit en daarmee daadwerkelijk een gevaarlijke bedreiging vormt, wordt niets gezegd.


Hier een luchtfoto van de kernwapenfabriek in de omgeving van Dimona. Klik erop voor een grotere weergave.

Er wordt echter niet alleen met twee maten gemeten, gecensureerd en gelogen totdat de balken ervan doorbuigen, maar de Israelische geheime dienst moet zelfs, zoals de Spiegel schrijft, bezig zijn met een veelomvattend sabotageprogramma tegen de Iraanse kerninstallaties en Iraanse wetenschappers vermoorden.

Deze dubbele moraal, huichelarij, leugens en oorlogszuchtige politiek van Israel, die door de westerse staten geaccepteerd en ondersteund worden, zijn onaanvaardbaar.

Het is duidelijk waar het in werkelijkheid om gaat. Israel wil de enige kernmacht in het Midden-Oosten blijven, om zo zijn Arabische buren te kunnen blijven bedreigen, onderdrukken en controleren. Israel bedreigt ze allemaal met de totale vernietiging en kan zo ongehinderd precies doen wat het wil, zoals bijvoorbeeld steeds meer land stelen van de Palestijnen of in 2006 Libanon naar hartelust bombarderen of de Gaza-strook zeer onlangs, om zich de gasvoorraden vóór de kust te kunnen toeëigenen. Ja, in de oorlog tegen Gaza gaat het ook om de natuurlijke hulpbronnen.

Israel zal nooit een concurrent in de buurt dulden, zoals Iran dat met de mogelijkheid van een eigen kernwapenprogramma een afschrikkend evenwicht creëert en daardoor Israel inperkt. Daarom de "verheimelijking" van de eigen kernwapens, en het uitbuiten van een beweerd Iraans programma. De propaganda en de censuur werken tot op heden uitstekend.Het bovenstaande artikel werd vandaag door Freeman gepubliceerd op de blog Alles Schall und Rauch.
save

Geen opmerkingen: