zaterdag 7 maart 2009

Rouvoet liegt in Jip-en-Janneke stijl

André Rouvoet, vice-premier (van de christenfundamentalistische ChristenUnie) vond kennelijk dat hij in vergelijking met Balkenende en Bos niet genoeg aandacht kreeg in de media. Daarom loog hij eergisteren ook maar eens wat, in onversneden Jip-en-Janneke stijl. Alle Nederlanders zullen namelijk volgens hem de pijn voelen van de (zogenaamde) crisisbestrijdingsmaatregelen van de Balkenbende, en "het is duidelijk dat dit niet zonder 'au' gaat". (Nederlands Dagblad van 5 maart)

Ik durf te garanderen dat hare koninklijke Bea en haar familie van al die maatregelen
niets zullen voelen. En men moet niet proberen ons wijs te maken dat deze mensen met de Nederlandse bevolking meeleven, want daar geloof ik geen bal van. Je hoeft alleen maar te kijken hoeveel geld ze (bijv. in Argentinië) over de balk smijten, en met hoeveel gemak ze over onze ruggen een luxe leventje leiden (en dan ook nog met 'majesteit' aangesproken willen worden. Kots!). Of zou Rouvoet het alleen gehad hebben over Nederlanders zonder een andere nationaliteit, en geldt zijn opmerking dan niet voor Bea & Co.? Uit een artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant van eergisteren blijkt in ieder geval dat minister Van der Laan niets wil zeggen over een eventuele dubbele nationaliteit van Beatrix.

Ook de hoofdschuldigen van de crisis (bankiers, directeuren, aandeelhouders en commissarissen) zullen niks voelen van de anticrisismaatregelen. Gisteren werd bekend dat de ING ook dit jaar weer duizenden bonussen uitdeelt (de Volkskrant, gisteren). Wouter Bos, die inmiddels al (over de rug van de belastingbetaler) voor 40 miljard euro steun heeft verleend aan de ING, vindt wel dat dat eigenlijk niet kan (de Volkskrant, gisteren), maar hij zegt er niets aan te kunnen doen. Hij heeft verleden maand dan ook weinig gedaan om een motie van de Tweede Kamer uit te voeren, waarin geëist werd dat hij druk op de banken zou uitoefenen in verband met het bonusbeleid (de Volkskrant, gisteren). Intussen heeft ING-bestuursvoorzitter Jan Hommen laten weten dat het uitdelen van bonussen wel teruggedraaid kan worden, maar dat dat te ingewikkeld is. (Elsevier, 6 maart 2009). En omdat die Hommen te beroerd is om die bonussen terug te draaien, moet de Nederlandse bevolking maar extra uitgeperst worden.

En terwijl die bonussen uitgedeeld worden aan de grote schuldigen van de ellende (en hun medeplichtigen) kondigen de christelijk-schijnheilige Donner & Co. honger en rampspoed aan voor de arbeidsklasse (loonmatiging, verdere verslechting van de werkloosheidsregelingen), voor de zieken (bezuinigingen in de gezondheidszorg en in de huishoudelijke zorg) en voor de ouderen (pensioenverlaging, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, bezuinigingen in de zorgverlening). Nouja, die Donner ziet nu door de crisis gewoon een mooie kans om zijn kapitalistische maatjes te matsen door de maatregelen door te drukken, waar hij al een tijdje mee bezig is.

Als eerste crisisbestrijdingsmaatregel zou ik willen voorstellen de middeleeuwse schandpaal opnieuw in te voeren en alle schuldigen en medeplichtingen steeds voor een week in de grote Nederlandse steden aan de schandpaal te nagelen. Misschien dat ze aan de reacties van de bevolking begrijpen wat ze gedaan hebben Misschien blijkt dan wel dat de bevolking eigenlijk liever een guillotine had gezien...


Hoef je trouwens niet meer fatsoenlijk te kunnen praten als je in de politiek gaat? Of denkt die Rouvoet misschien dat het gezelliger is als het 'au' gaat in plaats van dat je je uitgeperst voelt?

Misschien moet Rouvoet toch maar eens wat lezen over Jip-en-Janneke-taal. Bijvoorbeeld het artikel Nijntje-taal voor vmbo'ers blijkt juist onbegrijpelijk in Trouw van 4 februari dit jaar.
Maar hij is wellicht blijven steken in het verkiezingsprogramma 2006 van de Christenunie: "De overheid bevordert het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van het Nederlands als bestuurstaal en cultuur- en omgangstaal."

Geen opmerkingen: