vrijdag 14 augustus 2009

Dat krijg je als je robots van de dood kweekt...

Tijdens een militaire oefening van een vloot van de NAVO, die zich bij Vigo bevond, heeft een groep (van tenminste acht) mariniers zich vol gas in rubberboten naar een strand begeven, dat uitsluitend bestemd was voor zwemmers en ook duidelijk met boeien was afgebakend. Het personeel van de havendienst van Vigo was niet op de hoogte van de manoeuvres in de zeearm. De vloot bestond uit schepen met de Deense, Estlandse, Britse, Belgische, Noorse en Nederlandse vlag.

Enkele agenten van de Guardia Civil onderschepten uiteindelijk de mariniers, die daarna werden geregistreerd door de plaatselijke politie. Sommigen waren geïrriteerd omdat hun vrije dag verpest was. Volgens ooggetuigen waren de mariniers dronken. (La Voz de Galicia van gisteren)

Gedurende verscheidene uren bleven ze de strandbezoekers in gevaar brengen, totdat ze uiteindelijk onderschept werden. Het is niet bekend of de Guardia Civil hen op alcohol heeft onderzocht. Bijna de helft (7) van de (16) branieschoppers had de Nederlandse nationaliteit. (El Faro de Vigo van gisteren)

De houding van deze mariniers is logisch en welhaast onvermijdelijk. Ze worden opgeleid om te doden en toen ze dan ook een aantal onbekende (en dus verdachte) personen zagen, konden ze niets anders doen dan wat ze geleerd hadden: hen met volle snelheid aanvallen. Het is nog een geluk dat ze kennelijk niet beschikten over vuurwapens, want anders zouden ze beslist gehandeld hebben als in Afghanistan, waar het ook normaal lijkt te zijn om de burgerbevolking uit te moorden.

Ondanks de ernst van de feiten, stelde de burgemeester van Vigo zich ermee tevreden te suggereren dat er geen wettelijke consequenties aan zouden worden verbonden, op voorwaarde dat de boeven hun verontschuldigingen zouden aanbieden... (La Voz de Galicia van gisteren) Het is misschien wel belangrijk om nog te vermelden dat deze burgemeester lid is van de PSOE, de partij van de huidige minister-president, die onlangs Spaanse soldaten naar Afghanistan stuurde voor de nepverkiezingen, terwijl hij enkele jaren geleden de verkiezingen won met de belofte dat hij de Spaanse soldaten uit Irak zou terughalen.

De houding van deze burgemeester kan ik volstrekt niet begrijpen. Deze onverantwoordelijken zouden om te beginnen opgesloten moeten worden totdat ze nuchter waren. Daarna zouden ze vervolgd moeten worden op grond van alle mogelijkheden die de wet biedt (zoals de Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) [Wet inzake Havens van de Staat en de Koopvaardij]), vervolgens zou het Spaanse régime verantwoordelijk moeten worden gesteld (omdat dit uiteindelijk deze oorlogsspelletjes toestaat) en daarna de opperdirecteur van de NAVO, de president van de Verenigde Staten. Daarnaast zou Spanje uit dit vreemdelingenlegioen van de VS moeten stappen, want wat voor zin heeft het om deel uit te maken van een organisatie die van de dood een spelletje maakt?

Geen opmerkingen: