vrijdag 7 augustus 2009

Economische crisis? Niets nieuws onder de zon!

Er is de laatste tijd heel wat geschreven en gezegd over de economische crisis, en bijna alle sprekers draaien om de hete brij heen. Het komt er in ieder geval op neer (als je de standpunten van de Balkenbende moet geloven, met in haar kielzog de gecontroleerde Nederlandse pers, kranten, radio en televisie) dat de arbeiders een te hoog salaris ontvangen en daar moet dus zeer dringend iets aan gedaan worden. Alleen door het verlagen van de salarissen (bij warenhuisconcern V&D werd onlangs zelfs gesproken over de annulering van de al in de huidige CAO vastgelegde salarisverhoging van 3,3% per 1 juli dit jaar! - zie de Volkskrant van 19 juni dit jaar) kunnen de directeuren van het bedrijfsleven ervoor zorgen dat hun banksaldi blijven groeien kan het bedrijfsleven "investeren in innovatie"...

Het zit natuurlijk allemaal heel anders in elkaar, maar dat kunnen de regeringen (in Nederland net zo goed als in de rest van de Europese Unie en de hele kapitalistische wereld) niet toegeven, want dan krijgen ze ruzie met de kapitalistische zakkenvullers, die uiteindelijk aan de langste touwtjes trekken, ook al wil Paul Kennedy ons doen geloven dat het "de staat" is die de leiding heeft (zie zijn stuk The Nation-State is Back & How op iHaveNet.com).

Daarom ben ik verheugd dat ik van de redactie van het tijdschrift De As toestemming heb gekregen om een artikel over te nemen, dat al in november/december 1974 door Anton Constandse in dit tijdschrift werd gepubliceerd, maar desondanks nog volstrekt niets aan actualiteit verloren heeft. Sterker nog, de schrijver maakt zelfs al melding van -misschien- een nieuw economisch dieptepunt in 2010! Klik hier voor het artikel De grote depressie door Anton Constandse.

Neem voor meer informatie -of voor een abonnement!- contact op met de redactie van De As:
Postbus 43, 2570 AA Moerkapelle (gironummer 4460315).

Geen opmerkingen: