dinsdag 4 augustus 2009

Waar blijven de vakbonden?

"Werkgevers willen pensioenen snel versoberen" [nieuwspraak voor 'verlagen'] kopt NRC-Handelsblad vandaag. Volgens het artikel dreigt Gerard Verheij van de kapitalistenclub VNO-NCW dat er op korte termijn een pensioenaccoord moet komen met de vakbeweging, want anders zullen ze de werknemers wel weten te straffen met andere regelingen.

Hij kletst uiteraard nog een eind door over de te hoge pensioenbijdragen van de werkgevers, waardoor er niet geïnvesteerd kan worden "in nieuwe machines en innovatie", hetzelfde smoesje dat bij elke recessie en depressie wordt uitgeschreeuwd, en dat trouw wordt herhaald door de gecontroleerde pers. Dat is uiteraard ook de reden waarom NRC-Handelsblad dit kapitalistische zwamverhaal publiceert, want nieuwswaarde heeft het uiteraard niet. Hetzelfde verhaal heb ik in mijn leven (met een soms wat aangepaste tekst) al veel te vaak gehoord.

Nieuws zou zijn geweest als de vakbonden nu eens gingen doen, waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de belangen van de arbeiders verdedigen. Dan had er een artikel in de krant gestaan met als kop Arbeiders willen topsalarissen snel drastisch verlagen. Zolang immers nog een deel van de bevolking zich een 'inkomen' (zeg maar aan de arbeiders en consumenten ontstolen 'buit') toeëigent van pak-weg 1 of 1½ ton per jaar, is er nog meer dan genoeg ruimte om te 'bezuinigen'.

Ook de zogenaamde 'moeder des vaderlands' (en met haar haar in luxe levende familie) zou zich wel eens een beetje bezorgd mogen maken over de verslechtering van de levensstandaard van de bevolking van 'haar' land. Met zo'n 20% van haar uitkering zou ze beslist geen honger hoeven te leiden en heeft ze nog heel wat over om 'leuke' dingen te doen.

Aangezien we van de vakbonden, sinds het NVV in 1976 fuseerde met het gezagsgetrouwe (katholieke) NKV, weinig meer te verwachten hebben, wordt het tijd dat de slachtoffers van de kapitalistische crisis, de arbeiders, de uitkeringsgerechtigden en de gepensioneerden, nu zelf de straat opgaan om de verantwoordelijkheid voor de crisis te leggen bij de schuldigen: het kapitalisme en haar vazallen, lakeien en slaven, d.w.z. de meeste managers, directeuren en politici, en uiteraard de aandeelhouders...

Geen opmerkingen: