woensdag 26 augustus 2009

Een halve waarheid is ook een leugen, Victoria!

Columniste Victoria Koblenko schreef verleden week, op 19 augustus, onder de titel Media-terrorisme, een stukje in de Metro, waarin ze verwijst naar een toespraak van Barack Obama voor studenten van de Moskouse Nieuwe Economische School (op 7 juli dit jaar).

De toespraak is volledig te lezen (in het Engels) op de site van de Russische
RIA Novosti en te zien via YouTube:


In haar commentaar verwijt ze de Russische "mediaterroristen" de boodschap van Obama te kapen, door bepaalde delen van de toespraak niet te vertalen voor het volk, zoals het deel waarin hij sprak over de 'wens voor souvereine rechten die Obama Oekraïne en Georgië wenste'.
De vraag is wat Obama en de VS precies verstaan onder het begrip souvereiniteit, want het is maar al te duidelijk dat het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO, al jaren aan het proberen is alle buurlanden van Rusland onder haar controle te krijgen - denk maar aan het raketschild in Polen en Tsjechië, of de Georgische aanval op Zuid-Ossetië ruim een jaar geleden (zie daarover mijn artikel Allemaal de schuld van de Russen... Of toch niet? van 18 augustus 2008). Obama kan wel heel braaf zeggen:
Staatssouvereiniteit moet een hoeksteen zijn van de internationale orde. Net zoals alle staten het recht zouden moeten hebben om hun eigen leiders te kiezen, moeten staten ook het recht hebben op veilige grenzen en op hun eigen buitenlandse politiek. Dat geldt voor Rusland, net zoals het ook geldt voor de Verenigde Staten. Elk systeem dat deze rechten afstaat leidt tot anarchie. Daarom moet dit principe van toepassing zijn voor alle naties - met inbegrip van Georgië en Oekraïne. Amerika zal aan een ander land nooit een veiligheidsregeling opleggen. In elk land dat lid wil worden van de NAVO, moet een meerderheid van zijn volk daarvoor kiezen; ze moeten hervormingen uitvoeren; en ze moeten in staat zijn bij te dragen aan de missie van het Bondgenootschap. Laat ik duidelijk zijn: de NAVO wil een samenwerking met Rusland, géén confrontatie.
De feiten wijzen echter, ondanks de fraaie woorden, veeleer op een poging Rusland te isoleren, en wellicht te provoceren tot een nieuwe koude oorlog, met alle gevolgen van dien. Dat zal beslist gunstig zijn voor de Verenigdestaatse economie, maar niet voor Rusland en niet voor de bevolking van de wereld.

Gezien het bovenstaande denk ik dat het best te rechtvaardigen zou zijn om Obama's woordverdraaiingen niet in de massamedia uit te bazuinen.


P.S.: Als iemand beter thuis is in het Russisch dan ik en die misschien over de toespraak heeft gelezen in de Russischtalige pers, dan hoor ik graag of de bewering van Victoria Koblenko klopt!

Geen opmerkingen: