woensdag 22 maart 2006

Nederlands régime medeplichtig aan martelpraktijken VS.

Op de TV worden regelmatig reclamespotjes uitgezonden van blij lachende Afghanen, die o zo blij zijn (dat zegt de voice-over althans) want mede dankzij de Nederlandse soldaatjes is de rust weergekeerd in Afghanistan.

Misschien ben ik bereid te geloven dat de opnamen voor deze spotjes inderdaad in een (super-beveiligd) deel van Afghanistan zijn gemaakt, maar dat de rust is weergekeerd in dat land is een leugen, zoals je tussen de regels door (en soms ook direct) regelmatig kunt lezen in kranteberichten.

Dankzij een artikel in Trouw van vandaag kan er in ieder geval geen enkele Nederlander meer zonder zich te schamen (uiteraard geldt dit niet voor de leden van het régime Balkenende, want die schamen zich nergens voor) volhouden dat de Nederlandse soldaatjes in Afghanistan zijn om de vrede te handhaven en om te helpen het land op te bouwen (ook al wordt dat dan in de propaganda-spotjes op de TV gezegd).

Minus-ter Kamp (van Oorlog) heeft gisteren eindelijk toegegeven dat een aantal door Nederlandse soldaten aangehouden Afghanen officieel niet door de Nederlanders zijn opgepakt, maar (officieel dus) door Verenigdestaatse militairen werden gearresteerd (daarover bestaat een geheime 'werkafspraak'). Op deze formalistische manier kan Kamp volhouden dat het humanitaire oorlogsrecht niet geschonden wordt door Nederlanders. [Ikzelf zou dat eerder noemen 'willens en wetens de kluit belazeren!']
Deze enge man geeft echter toch wel vaag toe dat het allemaal ingecalculeerd was: "Als je mee doet, dan draag je medeverantwoordelijkheid voor wat er in die operatie Enduring Freedom gebeurt." Met andere woorden - al zal hij dat natuurlijk nooit zeggen: "Dan hadden we maar niet mee moeten doen!"
[Na al die jaren weten we intussen wel héél duidelijk wat in de VS wordt verstaan onder 'Freedom'!]

Trouw meldt nog dat de geheime 'werkafspraak' niet eerder openbaar mocht worden, omdat dan de veiligheid van de soldaten risico zou lopen. De veiligheid van de opgepakte Afghanen is niet van belang, want hoe de Verenigdestaatse soldaten met hun gevangenen omgaan hebben we de laatste maanden al regelmatig kunnen zien.

Ondanks deze nieuwe gegevens hebben CDA en VVD geen moeite met de hele gang van zaken, want het is niet mogelijk terreur te bestrijden met schone handen (zeggen zij, waarbij zij zich -net als Big Brother Bush- niet afvragen of het niet beter is de voedingsbodem voor terrorisme weg te nemen). Voor mensen met fatsoen is hiermee alleen nog maar duidelijker bewezen dat het Nederlandse leger niks te zoeken heeft in de activiteiten van Bush' oorlogsmachine!

Van CDA en VVD was al langer bekend dat ze wel héél erg elastische normen en waarden hebben, en dit is alleen nog maar een reden meer om ervoor te zorgen dat deze partijen in 2007 volledig uit de Tweede Kamer en uit de Nederlandse samenleving verdwijnen.

Geen opmerkingen: