dinsdag 21 maart 2006

Wilders in dienst van het Vaticaan?

Misschien is het wel een heel gehaaide zet van paus Maledictus om het op deze manier te spelen (áls dat natuurlijk het geval is). Hoe dan ook: het Vaticaan zal (samen met alle andere christelijke secten) beslist goed garen spinnen bij het nieuwste hersenspinsel van Geert Wilders.

Dat Wilders niet veel opheeft met alles wat niet oer-Hollands is, bevreemdt vermoedelijk niemand meer, al zal hij het zelf beslist anders zien, want -zal hij aanvoeren- hij eet graag Nasi Goreng en een Pizza Beatrice gaat er beslist ook wel in.

Kennelijk vindt hij dat het allemaal te lang duurt en daarom wil hij nu zowat de Islam in Nederland verbieden. Hij is tenminste van mening dat artikel 1 van de Nederlandse Grondwet moet veranderen. De vrijheid van godsdienst moet min of meer afgeschaft worden en in plaats daarvan moet komen te staan 'dat de joods- christelijke en humanistische traditie de dominante cultuur in Nederland is'. (Trouw van vandaag).
Het is een beetje raar geformuleerd, want volgens mij heeft hij het hier over drie verschillende stromingen, maar misschien is dit naar analogie van de Goddelijke Drievuldigheid waar de RK kerk zo van overtuigd is (nog een vingerwijzing naar de invloed van de laatste dictatuur in West-Europa: het Vaticaan).

Als hij nou het betreffende artikel had willen aanpassen in de zin dat Nederland een seculiere staat is, maar dat iedereen vrij is zijn/haar eigen godsdienst te belijden, zolang anderen er maar geen last van hebben, had hij -althans voor dit ene punt- nog wel wat bemoedigende woorden van mij kunnen krijgen. Nu echter kan ik alleen maar hopen dat hij geen goedkope ziektekostenverzekering heeft afgesloten, want de arme man moet dringend in therapie, en ik ben bang dat hij niet klaar zal zijn met tien sessies...

Geen opmerkingen: