vrijdag 27 november 2009

NU protesteren bij de Spaanse ambassade!

Gisteren schreef ik al een vrij uitgebreid stukje over de razzia op 24 november in diverse Baskische plaatsen, waarbij 36 jongeren (en als je in de diverse Spaanse bladen de foto's ziet, blijkt duidelijk dat het écht om jongeren gaat, veelal tieners, waarvan sommigen "studenten zijn die functies bekleedden in de studentenvertegenwoordiging op de universiteit" (Público, 24 november 2009) - alsof dat zo vreemd is bij studerende jongeren... Het geeft alleen maar aan dat ze zich willen inzetten voor de studentengemeenschap.

Gisterochtend, dus twee dagen nadat de jongeren waren opgepakt en naar Madrid waren overgebracht, wisten de ouders nog niet waar hun kinderen zich bevonden en hoe het met hen ging. (Gara, 26 november 2009). Twee ervan zijn inmiddels vrijgelaten, maar met de verplichting zich wekelijks bij de politie te melden en steeds door te geven waar ze verblijven.

Intussen zijn elf van de resterende jongeren in de gevangenis opgesloten (en derhalve niet meer volledig geïsoleerd), terwijl er dertien nog -intussen al bijna vier dagen!- geïsoleerd in politiecellen zitten). De elf in de gevangenis vertelden hun advocaten, dat ze terwijl ze geïsoleerd opgesloten waren onder druk waren gezet, bedreigd en uitgescholden werden, en dat ze in ongemakkelijke houdingen gedwongen werden. Sommigen meldden ook dat ze geslagen waren. (Gara, vandaag; zie ook dit andere artikel in
Gara van vandaag)

De manier waarop deze jongeren zijn opgepakt doet denken (zij het op minder grote schaal) aan de manier waarop in de Tweede Wereldoorlog in Nederland joden 's nachts uit hun huizen gehaald werden, ook al hoop ik ervan te mogen uitgaan dat het lot van deze jongeren niet zo dramatisch zal zijn. Deze gang van zaken hoort, zeker ten aanzien van kinderen, niet thuis in een rechtsstaat, en zeker niet in een staat die zich nadrukkelijk afficheert als democratisch. Eerlijk gezegd lijkt het in Baskenland in diverse opzichten meer op een herhaling van de Franco-dictatuur.

Daarom roep ik iedereen op om een mailtje te sturen naar de Spaanse Ambassade in Den Haag en daarin in eigen woorden protest aan te tekenen tegen deze schrijnende kwetsing van de mensenrechten. De Ambassade beschikt, volgens haar eigen website, over twee e-mailadressen:
ambespnl@correo.mae.es
ambassade.spanje@worldonline.nl


Tot slot zou ik nog willen verwijzen naar een uitspraak van de "Werkgroep tegen Willekeurige Arrestatie" van de Verenigde Naties van eind oktober dit jaar (naar aanleiding van een andere Bask, Karmelo Landa. Na onderzoek, mede op grond van informatie van de Spaanse overheid, was de werkgroep tot de conclusie gekomen dat Landa alleen in staat van beschuldiging was gesteld omdat hij "actief was in de illegaal verklaarde politieke partij Batasuna, een feit dat op zichzelf geen misdrijf is, maar de uitoefening van een mensenrecht, dat zowel wordt erkend door de Universele Verklaring als door het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten", zodat zijn "vrijheidsberoving willekeurig is".
In deze context eist de Werkgroep dat de Spaanse regering "een openbaar beleid en concrete maatregelen ontwikkelt om de plaag van het terrorisme te bestrijden vanuit een perspectief van mensenrechten, dat wil zeggen met respect van de mensenrechten van alle mensen, met name inzake de rechtsgang". (Globalprensa, 5 november 2009)

Geen opmerkingen: