vrijdag 20 november 2009

Wat is er ineens met Wilders aan de hand?

Van Wilders (leider en enig lid van de PVV) weet ik eigenlijk alleen dat hij een eenmanspartij leidt met ondergeschikten (die dat overigens kennelijk niet erg vinden), dat hij erg veel moeite heeft met allochtonen (en dat beperkt zich dan bij hem tot mensen die niet lijden aan het christelijke bijgeloof, óf tot mensen die aan een ander bijgeloof lijden, dat is me niet helemaal duidelijk) en dat hij zich nu heel opportunistisch verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd.

Gisteren maakte hij zich, blijkens een opmerking, geciteerd in een artikel op bladzijde 1 van de Spits van vandaag over de kilometerheffing, echter ineens druk over de afbraak van de privacy in Nederland...

Voor wie dat niet weet: er moet, volgens de Haagse plannen, in iedere auto een kastje (een 'spionagekastje' in de woorden van Wilders) komen, dat precies registreert hoeveel kilometer iemand in zijn auto aflegt, zodat er voor elke kilometer geld kan worden belast.

Wilders: "Mensen willen niet dat het politbureau in de Trêveszaal kan weten waar ze heengaan".

Ik val niet eens over het absurde gebruik van het woord "politbureau" (dat zal wel komen omdat hij iedereen die minder rechts is dan hijzelf beschouwt als extreem communistisch), maar veeleer over het feit dat hij nu ineens valt over dat 'spionagekastje', terwijl ik hem nog nooit eerder gehoord heb over het feit dat Nederland al jarenlang steeds meer in een politiestaat aan het veranderen is, waarbij Big Brother steeds meer over ons weet en ook misbruik maakt van die gegevens. Denk maar aan de opslagplicht van telefoon- en internetgegevens; de mobiele telefoons, die altijd en overal gevolgd kunnen worden; de videocamera's overal op de openbare weg; de identificatieplicht; de OV-chipkaart, waarmee veel meer gegevens geregistreerd worden dan nodig is voor de bedrijfsvoering van de openbaar-vervoersbedrijven (zie bijvoorbeeld mijn artikel En dan moeten we nu zeker blij zijn? (in onze serie Nederland politiestaat) van 1 september dit jaar). Of denk aan de verplichte opname van vier afdrukken in een centrale database, waarbij in de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties huis aan huis verspreide folder wordt gesuggereerd (zie rechts) dat dat gebeurt op last van de Europese Unie, terwijl de EU alleen eist dat de chip van elk paspoort twee vingerafdrukken bevat en absoluut niets zegt van een centrale database.

Overigens gaat Wilders' hele verhaal over de kilometerheffing op diverse punten de mist in. Hij gaat ervan uit dat die bedoeld is ter bestrijding van de files, terwijl daarvoor -volgens hem- een veel beter alternatief is, namelijk Nederland nog verder asfalteren.
Het enige alternatief is echter het privé-gebruik van auto's tegengaan. Met een kilometerheffing zal dat niet mogelijk zijn (dat ben ik met hem eens), wél met een drastische verbetering van het openbaar vervoer en een verlaging van de tarieven daarvan (al zal dat, van de kant van Wilders en talloze anderen, ook wel weer de nodige verwijten aan het 'politbureau' opleveren). En als je de Haagse bluffers mag geloven gaat het ook niet alleen om het terugdringen van de files, maar ook om het milieu te beschermen...

Geen opmerkingen: