zondag 23 april 2006

Bush zal vlug moeten toeslaan...

... als hij Iran nog wil aanvallen, want La Voz de Galicia meldt vandaag dat er een principe-afspraak is tussen Iran en Rusland. De details liggen nog niet vast, zoals de VN-ambassadeur van Iran meldde, maar het is de bedoeling dat Iran zijn uranium gaat verrijken in Rusland en niet meer op Iraans grondgebied. Wanneer dit wordt gerealiseerd, kan het verrijkte uranium in Rusland worden getest, zodat voorkomen kan worden dat het voor kernwapens wordt gebruikt.

Jammer voor Bush, maar hij zal deze oorlog toch niet meer kunnen rechtvaardigen. Tenzij hij natuurlijk vandaag of morgen ineens met 'niet te loochenen bewijsmateriaal' komt, waaruit blijkt dat Iran niet alleen al beschikt over kernwapens, maar dat er ook al complete plannen bestaan om Israel van de aardbodem te vegen, Washington uit te roeien, en nog een hoop van die ellende...

Voorlopig houd ik mijn hart nog vast!

Geen opmerkingen: