vrijdag 21 april 2006

Denkt Philips zo klanten te winnen? (aanvulling)

Een attente lezer wees me op de achtergrond van het (gisteren door mij becommentarieerde) bericht in Trouw, namelijk de New Scientist van 18 april 2006.

Het is zo mogelijk nog erger dan wat uit het artikel in Trouw blijkt. Philips stelt namelijk niet alleen voor om ervoor te zorgen dat videorecorders niet versneld kunnen doorspoelen, maar ook dat de kijkers tijdens een reclameblok niet kunnen wegzappen.
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een met Multimedia Home Platform (MHP) aangeduide technologie, die is opgenomen in de meeste moderne digitale TV-ontvangers en -recorders. MHP was bedacht om interactieve televisie mogelijk te maken (bijvoorbeeld om in advertenties getoonde rotzooi meteen te bestellen, of -bijv.- om brochures te bestellen).

Mijn angst voor interactieve TV (dat het op deze manier wel érg gemakkelijk wordt om -net als in de roman 1984 van George Orwell- mensen via hun TV te controleren) wordt er in ieder geval niet minder om. Een ander aspect van de TV in 1984 was dat mensen gedwongen waren hun beeldscherm de hele dag aan te houden, terwijl het geluid niet uitgezet kon worden. Wat Philips ons nu wil opdringen, ligt niet ver meer verwijderd dan het schrikbeeld dat George Orwell ons beschreef...

Geen opmerkingen: