zondag 23 april 2006

Nederland een theocratie?

Paul Kalma, de directeur van het wetenschappelijk instituut van de PvdA, verklaarde gisteren in NRC/Handelsblad dat volgens hem een grotere aanwezigheid van allochtonen in de PvdA "inspiratie [kan] bieden voor de solidariteitsidee".

Kalma ziet overigens ook wel in, dat dit ook "lastige discussies" kan opleveren over onderwerpen als homoseksualiteit, gelijkheid van mannen en vrouwen, e.d. "Opvattingen zullen soms onverzoenlijk blijken te zijn."

Herman Noordegraaf, voorzitter van het PvdA-netwerk voor mensen met een levensbeschouwelijke achtergrond, vindt dat de komst van allochtonen past in de religieuze traditie van de PvdA [pardon?].

Ook Wouter Bos gelooft in religie 'als bron van moraal'.

Van een sociaal-democratische partij is de PvdA de laatste twee decennia steeds meer verworden tot een partij van crypto-gelovigen, en als het zo doorgaat wordt het een breed-oecumenische partij, van niet alleen christenen, maar ook moslims.

Het opvallende is dat het in de PvdA kennelijk niet 'hoort' om over 'moslims' te spreken, maar over 'allochtonen' - en dat is uiteraard fout in deze context. Het getuigt echter wel van een partij die bang is om wie dan ook op de teentjes te trappen.

Misschien moet de PvdA zich maar laten ombouwen tot PvaG, partij van alle gelovigen, dan kan zij zich lekker laten inspireren door de religieuze waarden, en dan hoeven wij, overtuigde socialisten, tenminste niet meer bang te zijn dat in de media de PvdA wordt aangeduid als 'de socialisten'. Misschien wil de club van Balk ook nog wel lid worden - dan hoeven CDA en PvdA ook geen ruzie meer te maken over welke partij de grootste is.

Godsdienst hoort niet thuis in de politiek, en het is al erg genoeg dat er diverse alleluja-partijen zijn in Nederland en elders in Europa. Een zogenaamd sociaal-democratische partij zou daar echter duidelijk in moeten zijn: wat de leden privé geloven moeten ze zelf weten, maar hun gedrag in de partij moet en mag zich niet vanuit een religieuze overtuiging laten sturen. En als deze mensen zich om godsdienstige redenen niet kunnen verenigen met bijv. euthanasie of abortus, dan horen ze gewoon niet thuis in een sociaal-democratische partij, zoals de PvdA zich nog steeds voordoet. Op religieuze achtergronden gebaseerde discussies zijn niet "mooi, maar lastig", zoals Kalma ze noemt, maar doodeenvoudig volstrekt ongewenst in een seculiere partij.

Geen opmerkingen: