zondag 16 april 2006

Hypocrisie noemen we zoiets

De Nederlandse minus-ter van Buitenlandse Zaken met de veelzeggende achternaam Bot is 'bezorgd' over de manier waarop de VS gevangenen behandelt in de Bagram-gevangenis in Afghanistan (NRC/Handelsblad van 14 april). Daar zitten ook o.a. minstens 7 gevangenen, die onlangs door Nederlandse militairen werden aangehouden en daarna door Verenigdestaters gearresteerd, om zo de schijn op te houden dat de Nederlanders zich alleen met opbouwwerkzaamheden bezighouden.

Dit 'detentiecentrum' in Bagram wordt door de VS nu gebruikt in plaats van Guantánamo, omdat een Verenigdestaatse rechter bepaald heeft dat ook in Guantánamo de gevangenen behandeld moeten worden als in de VS. In Bagram hoeft dat (nog?) niet, zodat het niet verwonderlijk is dat ook gevallen van marteling gemeld zijn.

Bot's opmerkingen zijn extra schijnheilig, omdat door zijn collega's Verdonk en Donner onschuldigen (waaronder kinderen) onder erbarmelijke omstandigheden zijn opgesloten in Nederlandse concentratiekampen, om te voorkomen dat ze proberen te ontkomen aan deportatie naar onveilige landen. Verleden jaar kwamen 11 van deze gevangenen om, omdat het cellencomplex waarin ze waren opgesloten niet brandveilig was (is?) en het minus-terie van justitie onvoldoende maatregelen had genomen om in geval van calamiteiten adequaat te reageren. Zo was bijvoorbeeld besloten om geen gebruik te maken van de optie van centrale ontgrendeling van de deuren, want anders zouden de gevangenen eventueel te gemakkelijk kunnen ontsnappen. Mede daarom zijn er nu 11 levend verbrand...

Bot kan daarom twee dingen doen -en zou die ook moeten doen- om alsnog een beetje krediet van mij te krijgen:
1. de Nederlandse soldaten terugtrekken uit Afghanistan;
2. Donner en Verdonk op het matje roepen (al was het alleen maar om te zeggen dat hijzelf ongeloofwaardig is, zolang als zijn collega's onschuldigen opsluiten).

En misschien zou hij -zij het wel wat te laat- de eer aan zichzelf kunnen houden, zoals Colin Powell deed. Hij kan zijn functie neerleggen, omdat hij de consequenties van het Nederlandse wanbeleid terzake niet met zijn geweten kan verenigen.

Geen opmerkingen: