donderdag 20 april 2006

Doodstraffen in 2005 (enkele cijfers)

Amnesty International heeft cijfers gepubliceerd over de in 2005 uitgevoerde doodstraffen en de in dat jaar uitgesproken doodvonnissen. Ik citeer enkele cijfers (dit zijn de bekende gevallen, de werkelijke cijfers kunnen hoger zijn):

China: 1770 doodvonnissen voltrokken, 3900 uitgesproken;
Pakistan: 31 voltrokken, 241 uitgesproken;
Iran: 94 voltrokken, 21 uitgesproken;
Vietnam: 21 voltrokken, 65 uitgesproken;
Yemen: 24 voltrokken, 0 uitgesproken;
Saudi-Arabië: 86 voltrokken, 1 uitgesproken;
Kuweit: 7 voltrokken, 15 uitgesproken;
Jordanië: 11 voltrokken, 11 uitgesproken;
Libië: 6 voltrokken, 0 uitgesproken;
V.S.: 60 voltrokken, 106 uitgesproken;
Noord-Korea: 1 voltrokken, 1 uitgesproken;
Mongolië: 8 voltrokken, 27 uitgesproken;
Bangladesh: 3 voltrokken, 218 uitgesproken;
Irak: 3 voltrokken, 50 uitgesproken.

Wat vooral opvalt is, dat de VS zich in het selecte gezelschap vindt van Saudi-Arabië en Iran. Wat ook opvalt is dat er in de 'schurkenstaat' Noord-Korea verleden jaar één doodvonnis is voltrokken en één is uitgesproken, en dat in andere door Bush & Co verafschuwde landen (Cuba en Venezuela) géén doodvonnissen zijn uitgesproken of voltrokken.

Hoe is het in kotsnaam mogelijk dat er in Nederland nog steeds mensen zijn, die de VS kunnen zien als een beschaafde natie, aan wie de rol van controle over de hele wereld met een gerust hart kan worden toevertrouwd?

Geen opmerkingen: