woensdag 10 februari 2010

Obama en de haperende economie

Het volgende artikel, van de hand van Néstor García Iturbe, werd op 8 februari dit jaar gepubliceerd door de Agencia Latinoamericana de Información:

Een van de ernstige problemen van de regering Obama is de economische situatie van de Verenigde Staten, waarvan niemand, ondanks alle maatregelen van de huidige regering, kan zeggen dat het er goed mee gaat of dat ze zich zo ontwikkelt dat ze het broodnodige herstel waarborgt om de president te helpen zijn belofte te houden, nadat hij een positieve verandering beloofd had voor mensen met een lager inkomen.

Volgens de deskundigen, zullen de kosten die de huidige regering plant voor sociale activiteiten voor het redden van banen, plus de extra geplande lastenverlichting, het Amerikaanse begrotingstekort met 100 miljard dollar verhogen, zodat dat dit het respectabele bedrag van 1.600.000 miljard dollar zal bereiken.

Volgens deze cijfers zal het tekort aan het einde van het fiscale jaar, op 30 september, 150 miljard dollar hoger zijn dan dat van vorig jaar, dat het hoogste was sinds de Tweede Wereldoorlog. Als we dit tekort vergelijken met het Bruto Nationaal Product van de VS, gaat het om een tekort van 11 procent, terwijl voor economen 3 procent al als een te hoog getal wordt beschouwd.

Om te zoeken naar een verbetering van de economische prestaties van de natie en om te proberen het tekort niet verder te laten stijgen, heeft Obama voorgesteld een aantal kostenposten voor drie jaar te "bevriezen", wat volgens functionarissen van zijn regering zou moeten leiden tot een besparing van 250 miljard dollar, terwijl er anderzijds voor zal worden gezorgd dat de kosten niet hoger worden. Uitgezonderd van de "bevriezing" zijn de kosten voor de gezondheidszorg, de sociale zekerheid en natuurlijk de kosten die zijn opgenomen in de begroting voor defensie en programma's voor veteranen.

Binnen de programma's van de Defensie-begroting die niet bevroren worden en waarvan de kosten dus kunnen blijven stijgen bevinden zich de programma's met betrekking tot de Special Operations Forces, de Black Hawk- en Chinook-helikopters van het leger en de F-35 bommenwerpers.

De overbrenging naar Afghanistan van 30.000 extra mensen betekent een verhoging van het budget met ongeveer 30 miljard dollar, dat geen last heeft van de "bevriezing", zoals ook niet het geval is voor de militaire bases die in Colombia geopend zijn en die men dit jaar in andere Latijns-Amerikaanse landen probeert te openen, hetgeen een geschatte stijging van ongeveer 3 miljard betekent.

Ook de escalatie van de agressie tegen Iran is niet "bevroren", zodat deze binnenkort verhoogd zal worden ten behoeve van de plaatsing van Patriot-raketbatterijen in Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Koeweit, naast de reeds in Saoedi-Arabië en Israel geplaatste batterijen. Alleen al met deze operatie zal het Pentagon haar uitgaven met ongeveer 400 miljoen dollar verhogen.

Ook de CIA heeft geen last van de "bevriezing", waardoor de levering van onbemande Predator-vliegtuigen in Pakistan verhoogd kan worden, zodat kan worden doorgegaan met het vermoorden van burgers in dit land. De kosten van deze terroristische actie worden geschat op nog eens 3 miljard. De Special Operations tegen Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador en Nicaragua zullen al het geld krijgen dat ze nodig hebben, en dit zal van een orde van grootte zijn van ongeveer 2 miljard dollar. Dit omvat niet het geld dat aan USAID wordt toegewezen voor de acties van ideologische misleiding in de vijf bovengenoemde landen, in andere Latijns-Amerika landen en in de rest van de wereld waar de 'nationale veiligheid' van de Verenigde Staten als bedreigd wordt beschouwd. Voor dit gedeelte, dat ook niet "bevroren" is wordt, naar schatting, door de regering Obama ongeveer 4 miljard dollar bestemd.

Zoals men kan zien, betekent de "bevroren" begroting meer koude voor het onderwijs, voor de sociale problemen, voor de steun aan de behoeftigen, voor de ouderenzorg, voor de wetenschappelijke ontwikkeling en voor alles wat niet leidt tot een slecht humeur voor de heren van de CIA en het Pentagon, aan wie de regering Obama-administratie een warme en voorspoedige toekomst aanbiedt.

- Dr Néstor Garcí­a Iturbe is hoofdredacteur van het Nieuwsbulletin El Heraldo in Cuba.

Vertaald uit het Spaans door Dwarslezer

Geen opmerkingen: