donderdag 18 februari 2010

Wél kritiek, maar niet op eigen schurkenpraktijken!

Volgens een ANP-bericht (zie o.a. in het Nederlands Dagblad van 10 dezer) heeft een meerderheid van het Europese Parlement gepleit voor sancties tegen Iran. Dat zou nodig zijn, omdat het land weigert met andere landen samen te werken voor wat betreft zijn nucleaire plannen. En dan schendt het Iraanse régime ook nog eens de mensenrechten...

Misschien is het nog stééds niet doorgedrongen tot de Europarlementariërs, maar Iran heeft indertijd het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens ondertekend, waardoor het land regelmatig gecontroleerd wordt door het IAEA. Maar zelfs als het land plannen zou hebben voor de productie van kernwapens... waarom mag Iran (dat al eeuwen lang geen andere landen heeft aangevallen) niet, wat Israel -dat vanaf 1946 bezig is de Palestijnse bevolking langzaam uit te moorden- en India (dat, net als Israel, het verdrag tegen verspreiding van kernwapens niet getekend heeft) wel mogen en waarvoor ze zelfs de steun krijgen van de grootste schurkenstaat ter wereld, de Verenigde Staten. Ook de Europese Unie neemt (direct en indirect, via de NAVO) driftig deel aan de koloniale massavernietigingsoorlogen van het régime in Washington.

En dan die mensenrechten... In Nederland worden de burgers steeds intensiever bespioneerd door de zogenaamd democratische overheid: centrale opslag van vingerafdrukken van alle burgers (dat is althans de uiteindelijke bedoeling), uitgebreide controle door middel van de OV-chipkaarten, ongeëvenaarde telefoon-afluisterpraktijken, om maar een klein deel van de Big-Brother-activiteiten van het Haagse régime te noemen.

In Italië is onlangs een rechter op non-actief gezet, omdat hij weigert recht te spreken in een rechtszaal waar een kruisbeeld hangt. Een jaar geleden kreeg hij nog -terecht- gelijk van het Hof van Cassatie, maar de Italiaanse Hoge Raad (CSM) heeft hem desondanks uitgeschakeld. (Zie La Repubblica van 22 januari dit jaar.)

In Spanje worden massaal mensen opgepakt (tot zelfs jongeren toe), die op een of andere manier iets te maken gehad zouden kunnen hebben met iemand die ook weer eens ooit contact heeft gehad met iemand die lid van de Baskische onafhankelijksbeweging ETA zou kunnen zijn geweest - zie mijn artikel Schoenmaker (in het Spaans: Zapatero), blijf bij je leest! van 26 november 2009.

De (criminele?) organisatie RK Kerk, gedirigeerd vanuit het dictatoriaal geregeerde Vaticaan, heeft al decennia lang kinderen misbruikt, of althans dat misbruik afgedekt, bijv. in Nederland (zie o.a. NRC/Handelsblad van 11 mei 2002), Ierland (zie o.a. de Volkskrant van 21 mei 2009), Duitsland (zie o.a. Der Spiegel van 15 februari dit jaar).

Kortom, in Europa is (ook in andere dan de bij wijze van voorbeeld genoemde landen) méér dan genoeg werk aan de winkel voor wat betreft de mensenrechten. En als het hier allemaal in orde is, dan kan de EU zich misschien eens presenteren als voorbeeld voor landen waar het allemaal niet zo lekker loopt (misschien is het voor de wereldvrede een goed idee om dan te beginnen met de Verenigde Staten).

De truuk is te doorzichtig, ge(min?)achte Europarlementariërs: de rotstreken van de EU op het gebied van oorlogshandelingen en aantasting van de mensenrechten zijn intussen zó alom aanwezig en voelbaar, dat we ons niet meer blindstaren op de fouten waarnaar jullie met de vinger bij anderen wijzen!

Geen opmerkingen: