zaterdag 27 februari 2010

Hoe lang blijft die bijgelovige vereniging nog bestaan?

Terwijl het de misdadigers vroeger nog lukte hun slachtoffers het zwijgen op te leggen, kan het misdadige gedrag van een aantal RK priesters nu niet langer onder het tapijt worden geveegd. Met name de laatste jaren zijn er veel schandalen in de openbaarheid gekomen, waarbij kinderen door priesters misbruikt werden. Onlangs nog in Ierland en Duitsland (zie daarover mijn artikel Hoezo kinderverkrachtingen? - De Vaticaanse wasserij in actie van 1 october 2009) en dan nu weer in Nederland (zie o.a. Radio Nederland Wereldomroep, gisteren).

Ook heeft onlangs een Nederlandse pastoor geweigerd een homosexueel de communie toe te dienen. Een andere homo heeft daartegen weliswaar aangifte gedaan (zie De Pers van 23 dezer) en het COC en de Gay Krant (De Pers van gisteren) gaan zelfs met de bisschop van 's Hertogenbosch aan tafel zitten, maar je kunt ervan uitgaan dat de rechter zich niet bevoegd verklaart en dat de kerk bij zijn standpunt blijft dat sex alleen in een heterosexueel huwelijk is toegestaan; en dat de gelovige homo's zich daar maar bij neerleggen, op straffe van excommunicatie.

Wanneer wordt de mensheid eindelijk eens wakker en begrijpt zij dat ze simpelweg belazerd wordt? Sterker nog, dat de officiële RK Kerk in maar al te veel gevallen aan de kant staat van de grote misdadigers (denk aan de concordaten tussen het Vaticaan en Hitler-Berlijn, tussen het Vaticaan en Mussolini-Italië en met Franco-Spanje) en zich zelf al eeuwenlang heeft schuldig gemaakt aan gruwelijke misdaden (denk aan de Inquisitie en de Kruistochten, of de goedkeuring van de slavernij)?

Hoe lang moet het nog duren voordat een consumentenorganisatie een aanklacht indient tegen de katholieke kerk? Die vereniging is al eeuwen bezig de mensheid allerlei beloften te doen (eeuwige zaligheid enzo), waarvan nog steeds niet is aangetoond dat ze betrouwbaar zijn. Als een kwakzalver lila kleurstof door boter mengt en het resultaat op de markt brengt als een middeltje waarvan je gegarandeerd afvalt, springen allerlei organisaties daar meteen bovenop, maar de RK Kerk kan al eeuwen lang de meest absurde beloften doen - en daarmee ook nog eens een hoop geld binnenrijven (vergelijk maar eens de armoede van de bevolking van de Ivoorkust met de enorme in de jaren 1985-1989 gebouwde Basilique Notre-Dame de la Paix in de hoofdstad Yamoussoukrol van dat land), zonder dat zich daar iemand over beklaagt. Sterker nog: die club met zijn loze beloften trekt in tal van landen ook nog eens (mee) aan de politieke touwtjes.

Geen opmerkingen: