donderdag 25 oktober 2007

En wát voor activiteiten!

Vanmorgen vroeg ik me nog af met wat voor activiteiten de Nederlandse militairen in Afghanistan zich bezig hielden. Mijn vraag is inmiddels (zie nevenstaande pagina van NOS-Teletekst) overduidelijk beantwoord.

Het kan nu op geen enkele manier meer ontkend worden: het Nederlandse régime is even dom als dat van de Verenigde Staten. Nog nooit gehoord van bij voorbaat tot mislukken gedoemde invasies. Soms lijkt het (maar zelfs daarvan is in Afghanistan nooit sprake geweest) aanvankelijk of er successen behaald zijn, maar dat leidt alleen maar tot nog grotere aantallen slachtoffers en een nog meer vernederende aftocht (ofschoon de schuldige altijd nog aanspraak kan maken op een Nobel-prijs voor de vrede: denk maar aan Henry Kissinger na het fiasco van de Verenigde Staten in Vietnam).

Het Nederlandse régime houdt zich nog steeds aan het motto van Zalm: niet achterom kijken maar vooruit, naar de toekomst (wát voor toekomst!) en vindt het kennelijk voldoende om te vertrouwen op de oprechte bedoelingen van George W. Bush.

Een gevolg van dit "groot offensief" (het zal wat zijn: met 1500 soldaatjes... of zijn er stiekem al veel meer naar Afghanistan gestuurd?) is in ieder geval al wel te voorspellen (en misschien is dat ook wel de achterliggende gedachte geweest!). Bij zo'n groot offensief wordt er natuurlijk heel wat meer vernield dan bij gewone opbouwwerkzaamheden - en dan moet er natuurlijk nóg meer opgebouwd worden. We kúnnen dus gewoonweg niet anders dan de 'missie' verlengen!

Dat er tengevolge van dit "offensief" nog meer Afghaanse burgers en (legitieme!) verzetsstrijders vermoord worden zal uiteraard volstrekt betekenisloos zijn. Het zijn toch allemaal Taliban (en dus volgens de Bush-logica 'terroristen') en als ze geen Taliban zijn, hadden ze zich maar anders moeten kleden. Dat er daarbij ook weer de nodige Nederlandse soldaten het leven zullen laten is ook niet zo erg: dat scheelt weer in de werkloosheidsstatistieken. Mensen tellen so-wie-so niet voor dit christenfundamentalistische régime. Tenslotte gaan ze dood voor een 'goede' zaak en daarmee verdienen ze immers (volgens het bijgeloof van de alleluya-fundamentalisten) de eeuwige zaligheid.

Waar blijven de protesten? Waar blijven de acties van die 54% van de bevolking, die volgens Een vandaag tegen verlenging van de Nederlandse deelname aan de Bushiaanse oorlog zijn? Ik neem aan dat een erg groot gedeelte van die 54% niet alleen bezwaren heeft tegen de verlenging, maar ook tegen de oorlog in het algemeen! Vooruit, Nederlanders, laat zien dat je nog niet onloskoppelbaar heen en weer jojo-t tussen je baan door de week, de meubelboulevard in het weekend en de TV 's avonds....

Geen opmerkingen: