woensdag 31 oktober 2007

Hoe verder met de Guantánamo-slachtoffers?

De Verenigde Staten willen af van degenen die zij, op halve of vage verdenkingen hebben opgepakt en die nu al jaren zonder in staat van beschuldiging gesteld te zijn in mensonterende omstandigheden zijn opgesloten in het Verenigdestaatse concentratiekamp (immers een juridisch vacuüm) in Guantánamo, het nog steeds door de VS bezette deel van Cuba.

Daarom heeft het Verenigdestaatse régime het Nederlandse régime gepolst over de mogelijkheid om gevangenen die niet meer als terrorist worden beschouwd, in Nederland over te nemen. Volgens VVD-er Van Baalen, die verleden week met een delegatie van de Tweede Kamer de gevangenis in Guantánamo bezocht, moeten Navo-landen daartoe bereid zijn, wanneer het alternatief is dat ze worden uitgeleverd aan landen waar ze gemarteld zouden kunnen worden. (NRC van 26 october)

Geert Wilders, zo mogelijk nóg enger dan Van Baalen, ziet Guantánamo toch anders: "Laten we niet vergeten dat we in staat van oorlog zijn - niet alleen de Verenigde Staten, maar ook mijn [mijn?] land - met islamitische terroristen. Ik denk dat we alleen maar kunnen leren van Guantánamo." (MSNBC, 26 october 2007)

Harry van Bommel van de SP vindt dat "de VS [...] de problemen die ze zelf hebben veroorzaakt ook maar zelf [moet] oplossen. Dat begint met het toekennen van een internationaal geaccepteerde status aan alle gevangenen, een fatsoenlijke rechtsgang en sluiting van het kamp. Nederland moet zich niet laten misbruiken als het afvoerputje van Guantanamo Bay." (website van de SP, afgelopen vrijdag).

Bij die redenering kan ik me van alles voorstellen. Inderdaad zijn de Verenigde Staten alleszins schuldig aan de ellende die zij in Irak en Afghanistan (en elders!) veroorzaakt hebben en het is dan ook niet meer dan redelijk dat zij hun slachtoffers afdoende genoegdoening geven, ook al kunnen ze hun nooit de afgenomen jaren teruggeven, noch hun hoogstwaarschijnlijk volledig verwoeste toekomst.

Van de andere kant is Nederland (in feite het Balkenrégime, maar we mogen niet vergeten dat diezelfde Balkenbende via het Nederlandse "democratische" stelsel al diverse keren herkozen is door een groot deel van de bevolking) mede verantwoordelijk voor deze Verenigdestaatse koloniale ellende. Alleen al door, hoe halfslachtig dan ook, deel te nemen aan deze kapitalistische veroveringsoorlogen, is -staatsrechtelijk gezien- ons land medeplichtig en daarom zou het wel van fatsoen getuigen om in ieder geval te proberen iets (ook al blijft het veel te weinig) terug te doen voor de slachtoffers.

Daarom vind ik dat deze mensen wél in Nederland opgevangen moeten worden, bij voorkeur in Wassenaar en andere plaatsen waar fans van de Bushiaanse oorlogsmachine wonen en misschien zelfs wel voor rekening van de partijen die de Nederlandse deelname aan de oorlogen gesteund hebben. Misschien kunnen de woningen van de hoofdschuldigen (zoals Balkenende, Van Baalen, Bos, Kamp, Van Middelkoop) onteigend worden en ter beschikking van de slachtoffers gesteld worden...

Geen opmerkingen: