vrijdag 26 oktober 2007

Steeds slechter onderwijs prachtig voor journalisten!

En dat niet alleen omdat ze zo, in dit land waar het al decennialang beleden ideaal van een kennis-economie steeds minder bereikbaar wordt, zonder zich al teveel historische, wetenschappelijke e.d. kennis te hoeven verwerven (tenslotte kunnen ze het allemaal opzoeken op het internet - dat leren ze immers), met gemak hun studie journalistiek kunnen afronden. Het is ook steeds gemakkelijker om ongestraft de grootste onzin te verkondigen.

Zo verkondigt de
Metro vandaag in verband met de zomertijd (met als bron het ANP) dat "Dankzij deze maatregel, die in de vorige eeuw werd ingevoerd, [...] het in de zomer langer licht [blijft]." Dat is natuurlijk klinkklare nonsens: in de zomer blijft het langer licht omdat het noordelijk halfrond van de aarde dan door de schuine stand van de aardas ten opzichte van het vlak waarin de aarde om de zon draait langer naar de zon toe gekeerd is dan in de winter.

Verder is "de zomertijd" niet in de vorige eeuw ingevoerd. Bedoeld wordt waarschijnlijk dat de huidige zomertijd in 1977 werd ingevoerd in Nederland (maar in bijv. Spanje al enkele jaren eerder), maar in de voorbije eeuwen is de tijdrekening in Nederland altijd aan veranderingen onderhevig geweest, waarbij niet alleen Nederland zijn eigen tijd had, maar eerder zelfs elke plaats of regio - gebaseerd op de ligging ten opzichte van de positie van de zon. De huidige -Berlijnse- tijd geldt in Nederland pas sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het artikeltje kakelt nog verder: volgens een onderzoek "[heeft] de zomertijd een langdurig en groot effect op de biologische klok van mensen". Het onderzoek zelf heb ik niet gezien, maar ook zonder dat onderzoek te kennen waag ik het ook die bewering naar de papierversnipperaar te verwijzen. Wat de biologische klok van mensen (en dieren) in de war brengt is het feit dat de dagindeling twee maal per jaar met een uur verschoven wordt.

De Dag gaat, met een artikel van ene Cécile Elffers, nog verder. Daar durft men zelfs te beweren, dat "niemand [...] in de herfst nee [zegt] tegen een extra uurtje weekend. Klagen doen we wel weer in maart, als we dat uur moeten terugbetalen." Ik verlang een correctie, want ik heb wél groot bezwaar tegen dat zogenaamde "extra uurtje weekend" in de herfst en ik klaag niet wanneer de zomertijd weer geldt!

Wanneer het zo is (ik heb dit al eerder betoogd, dus vaste lezers kunnen de volgende regels overslaan) dat door de zomertijd (waardoor het 's ochtends een uur langer donker lijkt te zijn, en 's avonds een uur langer licht) energie bespaard wordt, waarom wordt dat gunstige effect dan in de winter weer tenietgedaan? Dat extra-uurtje daglicht in de wintermorgen is prettig voor mensen die werken of studeren, maar ouderen, zieken, werklozen blijven net zo gemakkelijk een uurtje langer in bed liggen, terwijl een uurtje extra licht aan het eind van de middag wél voor bijna iedereen de dag lijkt te verlengen. Bovendien is de twee-maal-jaarse verstoring van het bioritme dan ook van de baan. Én misschien heeft het feit dat we het hele jaar door 'zomertijd' hebben ook wel een gunstig effect op pessimisten of op mensen die neigen naar depressieve buien in herfst en winter.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik had verwacht met een zinvolle kritiek te lezen. Helaas. Het blijft bij een semantisch wipspelletje, dat volledig om de interpretatie van het begrip 'zomertijd' is gescharnierd.

Dit artikel overtuigt mij er zeker niet van dat de auteur een intellectueel zwaargewicht is - een imago dat de persoon overduidelijk nastreeft. Al is het maar vanwege de matige schrijfvaardigheid. Als je dan kritiek hebt op journalisten, en dat is zeker niet onterecht, zorg er dan voor op zijn minst voor dat je pen netjes geslepen is.

Overigens had ik het persbericht van het onderzoek - letterlijk - in drie klikken gevonden. Wie dat leest, begrijpt dat nieuwsbronnen zelf ook meehelpen aan fouten bij snel knip- en plakwerk.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2007/persberichten/107_07

Dwarslezer zei

Anoniem (verwacht geen 'beste' of zo; ik weet tenslotte niet of jij niet dezelfde 'anoniem' bent die me een jaar of zo geleden grof beledigd heeft. Misschien kun je een volgende keer een pseudoniem opgeven - door te kiezen voor de optie 'other' in plaats van 'anonymous'),

Je durft nogal wat te beweren. Ik begrijp dat je beoogt te zeggen dat ik geen zinvolle kritiek gegeven heb. Ik weet niet of dat zo is, en ik zou je niet eens kunnen bevestigen dat dat mijn eigenlijke bedoeling was. Het gaat mij er vooral om mijn lezers er steeds opnieuw -de ene keer wat badinerender dan de andere- op te wijzen dat de pers maar al vaak onzin verkoopt; en helaas steekt de Nederlandse pers daarbij schril af tegen die in tal van andere landen.

Het was in ieder geval beslist niet mijn bedoeling jou door dit artikel ervan te overtuigen dat ik een 'intellectueel zwaargewicht' ben, ofschoon ik ook niet weet of dat ter zake doet.

Wanneer het om ernstige zaken gaat (de koloniale oorlogen van de VS en kornuiten, de manier waarop met name het vorige Balkenkabinet ons heeft proberen voor te liegen over de (on)schadelijkheid van UMTS-zendmasten, de manier waarop wij nog steeds belazerd worden voor wat betreft onze toekomstige koopkracht, en over hoe Nederland door een kapitalistisch kabinet wordt overgeleverd aan de megalomane Europese Unie) wil ik veel energie in mijn stukjes steken, geef ik gefundeerde kritiek en zoek ik naar bronnen.

In dit geval ging het eigenlijk over een on-onderwerp. Het is volstrekt onbelangrijk of de Metro borrelpraatjes verkoopt over de lengte van de dagen in de zomer. Het ging mij er alleen om dat de Metro onzin vertelt over de oorzaak van de problemen die de biologische klok van mensen ondervindt. Ofwel de Metro heeft e.e.a. verkeerd overgenomen uit het onderzoek (slordig!), ofwel de Metro heeft een onjuiste conclusie overgenomen uit een slordig onderzoek. In dat geval had de Metro dat erbij kunnen vermelden. Het onderzoek zelf hoef ik in dit geval niet te zien, dat was in dit geval de verantwoordelijk van de betreffende journalist, die pretendeert de lezer van zijn krant goed te informeren.

Mocht je overigens menen dat jouw pen wél voldoende geslepen is voor kritische artikelen, dan wil ik je daarvoor graag bandbreedte ter beschikking stellen (onder de voorwaarden als vermeld onder Bandbreedte voor derden in de rechterkolom van deze pagina.

Anoniem zei

- "Je durft nogal wat te beweren."
Ik reageer alleen op jouw beweringen.

- "Ik begrijp dat je beoogt te zeggen dat ik geen zinvolle kritiek gegeven heb."
Wat mij betreft niet, want je tekst overtuigt mij niet - ongeacht het doel dat je voor ogen had.

- "Helaas steekt de Nederlandse pers daarbij schril af tegen die in tal van andere landen."
Kun je dat nader toelichten? Liefst met harde cijfers en feiten.

- "Het was in ieder geval beslist niet mijn bedoeling jou door dit artikel ervan te overtuigen dat ik een 'intellectueel zwaargewicht' ben."
Je betoogt dat jij het beter weet dan hen op wie je kritiek hebt. Dat komt op mij over als iemand die zich intellectueel beter vind. Vandaar.

- "Geef ik gefundeerde kritiek en zoek ik naar bronnen."
Juist in dit artikel mis ik fundering. En logisch geldige argumenten.

- "...zoek ik naar bronnen."
Die ik in drie klikken had gevonden.

- "Het onderzoek zelf hoef ik in dit geval niet te zien, dat was in dit geval de verantwoordelijk van de betreffende journalist"
Je hebt kritiek op het werk van de journalist. Dan verwacht ik dat je zijn werk op zijn minst beter hebt gedaan. Anders kun je er niet over oordelen. In mijn ogen had je dat onderzoek wel moeten lezen. Want anders:

-"... een slordig onderzoek"
kun je dit soort uitspraken niet gefundeerd doen - iets dat je zegt na te streven.

- "Het ging mij er alleen om dat de Metro onzin vertelt."
En dat klopt tot op zekere hoogte. Het is zeker zo dat veel journalisten broddelwerk leveren.Ps: Ik ben niet de anonieme basher van een jaar geleden. Met dat soort zaken laat ik me niet in.

Dwarslezer zei

Anoniem,
Ik ben blij dat je niet de basher bent, maar verder heb ik niet veel zin om te reageren op jouw reactie. Je hebt kennelijk niet de bedoeling om mijn bedoelingen serieus te nemen.

Dat blijkt alleen al (en dat is dan ook het enige voorbeeld dat ik wens te geven) uit de manier waarop je de twee laatste alinea's van mijn artikel in stukjes hakt en dan reageert alsof die stukjes geen onderling verband hebben.

De journalist van de Metro maakt zich schuldig aan het fout citeren van een correcte bron en/of hij citeert een zich vergissende bron correct. In beide gevallen heeft de journalist zijn werk niet goed gedaan. Hij had namelijk ofwel de bron goed moeten citeren, ofwel hij had moeten zien dat de bron uitgaat van verkeerde gegevens. Met een beetje nadenken had hij dat kunnen zien.
In dat geval had hij (M/V - anders val je daar straks ook nog over) ofwel zich moeten afvragen of een broddelbron wel de moeite van het citeren waard is, ofwel een kanttekening moeten maken bij het "langdurig en groot effect [van de zomertijd] [...] op de biologische klok van mensen". Geen van beide zaken heeft hij gedaan en de journalist heeft dus zitten broddelen. Dat is een conclusie die ik kan trekken zonder zijn bron op te zoeken.

En (maar dan houd ik écht op met reageren op jouw uit de mouw geschudde opmerkingen) als je voorbeelden wilt over het tekortschieten van Nederlandse kranten ten opzichte van diverse buitenlandse kranten, dan adviseer ik je eens wat terug te bladeren in mijn blog. Daar kom je talloze voorbeelden tegen.
Een andere blogger die daar veel specifieker op ingaat, en die ik je dan ook kan adviseren, is Stan van Houcke.

Anoniem zei

Even over de energiebesparing: ik hoorde via de radio dat de energiebedrijven hebben becijferd dat de besparing 0,3 procent is. Alle beetjes helpen, maar of dit nu echt de moeite waard is voor dat gedoe met de tijd?

En ter zijde: een schuilnaam vind ik prettiger dan het simpele "anoniem". Maar ik heb ook wel eens mijn "echte" naam gebruikt in een blog en dan word die uiteraard ook door Google gevonden. Dat zal niet iedereen altijd even graag willen.