dinsdag 2 oktober 2007

Hans Wiegel en De Pers: even ongenuanceerd anti-SP

Ik weet niet wie of wat voor anti-democratisch blok hierachter zit, maar één ding staat vast van zowel Hans Wiegel als De Pers: beiden laten geen kans onbenut om -in verreweg de meeste gevallen onverdiende- klappen en trappen uit te delen aan de SP.

Vandaag is het ook weer eens zover, wanneer Hans Wiegel in zijn rubriek begint over het feit dat "steeds meer politieke partijen [...] hun politici [willen] verplichten geld af te dragen aan hun partij." Hij legt dan uit dat dat komt omdat de partijen zich vervreemd hebben van hun kiezers en daardoor steeds minder leden hebben. Dat kan gekeerd worden, wanneer de partijen wat feller strijden voor hun idealen en beginselen en door meningsverschillen niet uit de weg te gaan. Ook door je geestverwanten, medewerkers en achterban ruimte en vertrouwen te geven. Partijdiscipline staat daar volgens Wiegel haaks op.

Daar kan ik me nog wel ongeveer in vinden. Maar het venijn zit in de derde kolom. Daar gaat het ineens over de SP. In deze partij heerst ("naar maoïstische traditie") discipline. Die partij "eist dat haar vertegenwoordigers een groot deel van hun salaris afdragen aan de partij. Ze eist volgzaamheid [en] wie een eigen mening heeft, wordt geroyeerd."

De werkelijkheid is dat SP-kamerleden vooraf weten dat ze een deel van hun inkomen afstaan aan de partij: ze hoeven niet voor de SP actief te worden. Ze kiezen daar zelf voor en zijn het er kennelijk mee eens dat ze dat doen. Met die volgzaamheid valt het ook wel mee. Uiteraard zijn er, net als in alle partijen, meningsverschillen, maar de onsmakelijke taferelen zoals rond Rita Verdonk en Mark Rutte (en eerder Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali) in de VVD speelden, doen zich bij de SP niet voor.

Ikzelf herken de genoemde partijdiscipline veel meer in de PvdA, waarvan de Tweede Kamer-fractie zich na de laatste verkiezingen zodanig geprostitueerd heeft, dat alle kamerleden trouw in het koor van Their Master's Voice (d.w.z. Balkenende) moeten meekwaken, onder leiding van de nep-socialistische dirigent Wouter Bos.

Dat Wiegel niet met beide benen in de realiteit staat blijkt niet alleen uit zijn onzinnige opmerking over de "maoïstische traditie" van de SP (daaruit blijkt alleen dat zijn verstand zo'n 30 jaar geleden vastgeroest is, want de SP is op dit moment een brave sociaal-democratische partij, die nog het best met de PvdA van Den Uyl vergeleken kan worden), maar ook uit het feit dat hij (kennelijk) de VVD-ers nog steeds ziet als 'liberalen' en dat hij niet beseft dat de liberale ideeën van een eeuw geleden al lang verdwenen zijn en dat de VVD verworden is tot een conservatief en xenofoob zakkenvullers-de-hand-boven-het-hoofd-houdend steunclubje.

Om Wiegels slotzin te parafraseren: Ongenuanceerd gelul, van Hans Wiegel en anderszins, is een gruwel!

Geen opmerkingen: